HomeInterview › INTERVIEW ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

INTERVIEW ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


 INTERVIEW @ 16 มี.ค. 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

เกรียงเดช เข็มทอง  

     “ด้านการท่องเที่ยว จะมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมีพุทธศาสนิกชน ประชาชน จำนวนมากเดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ให้มาแล้วเกิดความศรัทธา  ด้านสาธารณูปโภค จะมีการแก้ปัญหาถนนหนทางที่ชำรุด หรือไม่สะดวกให้เกษตรกร ประชาชน ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น บูรณาการทุกภาคส่วนในการคิดวางแผนโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีให้ได้มากที่สุด”

นี่คือนโยบายเร่งด่วนหลังจากการก้าวขึ้นมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ที่ผ่านมา ของนายเกรียงเดช เข็มทอง ที่ให้ไว้กับคนเมืองจันและวันนี้ท่านก็ได้เปิดโอกาสให้นิตยสาร BIGMAP MAGAZINE เข้าสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวเมืองจันทบุรีอีกครั้ง

จันทบุรี” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เมืองจันท์” จังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย หลายคนอาจจะคุ้นหูในฐานะเมืองเก่าที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติในพื้นที่ติดทะเล และธรรมชาติที่เป็นป่าเขา จึงทำให้จันทบุรีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งความสมดุลของดินฟ้าอากาศที่เหมาะกับการปลูกผลไม้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชื่อเสียงของจังหวัดอีก

ด้านการท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี เนื่องจากสภาพป่าในบริเวณนี้มีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายากจำนวนมาก ซึ่งภายในยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ “น้ำตกกระทิง” มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น, “ยอดเขาพระบาท” ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฎ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนา โดยสามารถชมทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมืองจันทบุรีได้ นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกคลองช้างเซ, น้ำตกคลองไพบูลย์, น้ำตกคลองกระสือ.น้ำตกพลิ้ว โอเอซีส ตลาดเก่าริมน้ำ โบสถ์คริสต์และถนนอัญมณี เป็นต้น

ส่วนทางด้านการค้าของจังหวัดจันทบุรีจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งในด้านการผลิตและการจำหน่าย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออำนวย พื้นที่เป็นกลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้นเหมาะแก่การทำการเกษตร สามารถปลูกได้ทั้งพืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชไร่ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย มะม่วง มะพร้าว ลองกอง ลางสาด ยางพารา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง สับปะรด ทานตะวัน ฯลฯ เขตติดต่อทะเล ประชากรส่วนใหญ่ที่ติดชายฝั่งทะเล ประกอบอาชีพปะมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดจันทบุรี ยังมีอาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและมีการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อทำการค้าขายต่อกันถึง 5 จุด ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศ/เข้าจังหวัดปีละหลายร้อยล้านบาท

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ประเทศไทยเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกชายแดนของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าการนำเข้าชายแดนกัมพูชา โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้า สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของสินค้านำเข้าจากกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง สิ่งทอ เศษเหล็ก หนังโค-กระบือ สินค้าประมงและปศุสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าของไทยนั้นเป็นที่นิยมและยอมรับของประชาชนชาวกัมพูชาเป็นอย่างยิ่ง

แม้ภารกิจของการนั่งเก้าอี้ในตำแหน่งพ่อเมืองจะยังคงเป็นภาระหนักอึ้งสักเพียงใด การส่งเสริมโครงการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีให้มีศักยภาพสูงสุดและ ทำงานอย่างไรให้โดนใจคนเมืองจันทบุรีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด…  นายเกรียงเดชกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เกรียงเดช เข็มทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

โคราชพลาดไม่ได้ “นายพิเชฐ เดชะคำภู” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา หรือ เมืองโคราช เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวงดงามทางวัฒนธรรมโบราณมากมาย อีกทั้งเขื่อนใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน วิถีชาวไร่ชาวสวน รวมถึงธรรมชาติและขุนเขาที่แสนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคและเป็นอันดับสองของประเทศ ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ใกล้และสะดวกสบายในการเดินทางไป-กลับกรุงเทพมหานครได้ภายในวันเดียว
นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ