Homeตะวันออกชลบุรี › วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม


วัดญาณสังวราราม

หนึ่งในวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี ด้วยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2519 โดยเป็นสำนักสงฆ์ก่อนยกฐานะเป็นวัดในเวลาต่อมา โดยแต่เดิมนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ และครอบครัว มอบถวายที่ดินผืนนี้แด่สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ. (ซึ่งในเวลาต่อมาคือสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก) เพื่อสร้างวัดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา กระทั่งปี  2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

ปัจจุบันทัวร์ชาวต่างชาติโดยเฉพาะทัวร์จีนหลายร้อยรถบัสนิยมแวะเวียนมาเยือนวัดญาณสังวราราม จุดสำคัญคือเพื่อชมเจดีย์พุทธคยาจำลองซึ่งมีความสมบูรณ์สวยงามอย่างยิ่ง รวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุภายในพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ พระเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบรมราชจักรีวงศ์ ส่วนภายในพระอุโบสถออกแบบเรียบง่ายประดิษฐานพระประธาน สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ โดยรอบวัดยังร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และทิวทัศน์สวยงาม เป็นหนึ่งในสถานที่ไฮไลท์สำหรับทัวร์ต่างชาติไปเรียบร้อย แล้วคนไทยเราล่ะ… อยู่เฉยได้หรือ?

: อยู่ภายในซอยวัดญาณสังวราราม เข้ามาจากถนนสุขุมวิท กม.ที่ 160-161 ประมาณ 5 กิโลเมตร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ