Homeเก็บเรื่องมาเล่า พี่หนุ่ม สุทน › เล่าเรื่องเมืองบุรีรัมย์

เล่าเรื่องเมืองบุรีรัมย์


pee-nhum-talk-size-b

เพลานี้เมื่อเอ่ยถึงดินแดนอีสานใต้ เชื่อเหลือเกินว่าผู้คนส่วนใหญ่คงมิอาจมองข้ามจังหวัดบุรีรัมย์ได้อีกต่อไป ด้วยบุรีรัมย์ใช่มีเพียงปราสาทหินในยุคเก่าก่อนที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ปรากกฎขึ้นคอยดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนานุแฟนกีฬาด้วยแล้ว บุรีรัมย์ได้แทรกตัวขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าวงการกีฬาอย่างไม่อายใคร ในโอกาสนี้เราลองไปเจาะลึกกับบุรีรัมย์ในสายตาของผู้ที่คว่ำหวอดอยู่ในวงการท่องเที่ยวกับ พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์

อยากให้พี่หนุ่มเล่าถึงความน่าใจของสถานที่ท่องท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เอาที่เด่น ๆ ก่อนค่ะว่ามีสถานที่ใดน่าสนใจที่ควรจะไปเที่ยวชมกัน ?

: ได้สิครับ…สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นั้นดังที่ทราบกันว่าเป็นจังหวัดทางภาคตะออกเฉียงเหนือของไทยเราที่น่าเดินทางไปเที่ยว เป็นจังหวัดที่มีปราสาทหินน้อยใหญ่อยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งเคยเป็นปราสาทที่รุ่งเรืองมาก่อนในสมัยขอมเรืองอำนาจและเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนับแสนปี ปราสาทแห่งนี้กล่าวกันว่าเป็นศิลปะลพบุรีที่มีความงดงามมากและถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาทหินพนมรุ้งตามประวัติเชื่อกันว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นมาเพื่อถวายองค์พระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ถ้าเดินทางไปเที่ยวควรเคารพบูชาและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ เปรียบเสมือนขึ้นเขาไกรลาส ซึ่งเป็นที่ประทับของพระศิวะและเป็นศูนย์กลางจักรวาลด้วย

ทราบว่าไม่ไกลกันก็ยังมีปราสาทที่สำคัญอยู่อีกแห่งหนึ่งด้วยใช่ไหมค่ะพี่หนุ่ม ?

: ใช่แล้วครับ ชื่อว่า ปราสาทเมืองต่ำ ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนชื่อว่า บ้านโคกเมือง เป็นหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบปราสาทเมืองต่ำ

สำหรับปราสาทแห่งนี้ไม่มีชื่อเรียกขาน แต่ที่เรียกกันว่า ปราสาทเมืองต่ำ ด้วยชาวบ้านเรียกกันเองเพราะว่าตั้งอยู่ต่ำกว่าปราสาทหินพนมรุ้ง บริเวณนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะ เพราะปราสาทเมืองต่ำนี้เป็นเป็นปราสาทที่มีสภาพที่สมบูรณ์มากทีเดียวละ ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปปราสาทหินพนมรุ้งเราควรแวะที่ปราสาทเมืองต่ำก่อนเพื่อชมปราสาทหินที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ เดิมเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู สันนิฐานว่าสร้างเพื่อถวายพระศิวะเช่นเดียวกัน ภายในบริเวณก็ร่มรื่นเย็นสบายมากเพราะมีสระน้ำใหญ่อยู่ใกล้ ๆ เป็นสระน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ.

แต่ก่อนเข้าไปเที่ยวปราสาทเมืองต่ำควรแวะไปที่บ้านโคกเมืองเพื่อสัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้อาศัยตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ที่มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุใต้ดิน เนื่องจากบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากภูเขาไฟทับถมอยู่ในดินพอชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนก็ถือว่าโชคดีมีทรัพย์อยู่ในดินสามารถเพาะพื้นผักผลไม้ได้ผลดีโดยเฉพาะการปลูกข้าวได้ผลดีและมีวิตามินสูงเรียกว่า ข้าวภูเขาไฟ

นอกจากนี้ในชุมชนแห่งนี้ยังบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้วิถีชาวบ้านได้ โดยมีกิจกรรมนั่งรถอีแต๊กเยี่ยมชมการทำสวนครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษทุกหลังคาเรือน ชมการทอผ้าไหมการทอเสื่อกกพร้อมทานอาหารพื้นบ้าน เป็นการเดินท่องเที่ยววิถีไทยของบ้านโคกเมือง ก่อนพาไปชมปราสาทเมืองต่ำ พักแรม 1 คืนจากนั้นเดินทางต่อไปที่ปราสาทหินพนมรุ้ง ต้องเตรียมความพร้อมการเดินขึ้นเขาเพื่อชมมหัศจรรย์ของปราสาทแห่งนี้ ถ้าเดินทางไปในช่วงเดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ จะพบเห็นแสงพระอาทิตย์ตกที่ช่องประตู 15 ช่อง และสามารถเดินทางไปชมแสงพระอาทิตย์ตกได้ในช่วง 5 – 7 มีนาคม 21-22 มีนาคม และ 3-5 เมษายน   9 -11 กันยายน และ  6- 8 ตุลาคมที่ปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งนับเป็นความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากนอกจากที่นี้เท่านั้น

นอกจากปราสาททั้งสองแห่งนี้แล้วในเมืองบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวใดน่าสนใจให้ไปเที่ยวบ้างค่ะ ?

: จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีศาลหลักเมืองที่สร้างไว้ได้อย่างงดงามมากเป็นลักษณะคล้าย ๆ ปราสาทหินพนมรุ้งศิลปะแบบขอมตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบุรีรัมย์ให้ความเคารพนับถือมากจะเดินทางมาขอพรและบูชาเป็นประจำ สำหรับเสาหลักเมืองที่บุรีรัมย์มีเสาสองเสาด้วยกัน เสาหลักเมืองต้นแรกจะเอียงและมีเรื่องเล่าขานกันว่า ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้นำทัพเดินทางมาเพื่อปราบปรามเจ้าเมืองนางรองซึ่งเป็นกบฏในสมัยนั้นและกองทัพของสมเด็จเจ้ายามหากษัตริย์ศึกได้ตั้งทัพบริเวณนี้เพราะว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่ ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าได้โปรดฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นมาแล้วให้ชื่อว่าเมืองแปะเนื่องจากมีต้นแปะขึ้นอยู่ที่บริเวณนี้มากแล้วก็ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมา แต่เสานี้เอียง มีเรื่องกล่าวขานกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดินนิ่มก็เลยทำให้เสาหลักเมืองเอียง แต่นักประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัมย์เชื่อกันว่าการตั้งเสาหลักเมืองนั้นต้องการให้เอียงหรือหันไปทางเมืองหลวงก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเสาหลักเมืองที่นี้มีสองเสาค้ำกันอยู่และเป็นศาลหลักเมืองที่มีความศักดิ์สิทธ์มากจะเห็นว่าเมื่อมีการงานอะไรก็ตามถ้าเป็นงานใหญ่หรือมีการแข่งขันฟุตบอลทีมของบุรีรัมย์ก็จะต้องมาทำพิธีบวงสรวงที่ศาลแห่งนี้และบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้าแป๊ะกง เป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ และวัดกลาง เป็นพระอารามหลวง ภายในมีสระน้ำที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธ์ ส่วนชื่อเมืองบุรีรัมย์นั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี 2476 ได้มีการจัดระบบราชการแผ่นขึ้นมาใหม่เมืองจึงเปลี่ยนเป็นเมืองบุรีรัมย์ ส่วนเสาหลักเมืองเสาที่สองตั้งขึ้นเมื่อปี 2548

แล้วเขากระโดงล่ะค่ะ เห็นว่าเป็นภูเขาไฟเก่าน่าสนใจไหมค่ะ ?

: ที่นี่ก็น่าสนใจมากทีเดียวเลยละ ชื่อเต็มคือ วนอุทยานเขากระโดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองบุรีรัมย์บริเวณพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนจึงมีปากปล่องทะลุที่เห็นได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณรอบ ๆมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีสะพานแขวนให้ได้เดินข้ามชมทัศนียภาพได้สวยงามด้านบนเขาสุดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่า หลวงพ่อพระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์กล่าวกันว่าถ้าใครได้รับตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ต้องมากราบไหว้ขอพรทุกคน

นอกจากนี้ถ้าไปเที่ยวบุรีรัมย์แล้วทุกวันนี้ยังสถานที่อีก 2 แห่งที่ต้องแวะกันไปให้ได้ เพราะพลาดไปถือตกเทรน คือสนามฟุตบอลนิวไอ-โมบายสเตเดียม บุรีรัมย์ เป็นสนามที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยมีที่นั่งชมได้ถึง 24,000 ที่นั่ง อีกส่วนด้านในสุดเป็นสนามแข่งขันรถยนต์ระดับมาตรฐาน สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ภายในบริเวณก็ยังมีโรงแรมที่พักสุดหรูเอาไว้รองรับนักแข่งที่เดินทางมาเพื่อแข่งขันในสนามแห่งนี้ด้วย

ของดีของฝากประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีไหมค่ะ ?

: มีสิครับ มาเที่ยวบุรีรัมย์ทั้งที่พลาดไม่ได้ต้องไปที่ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ของ อ.นาโพธิ์ เป็นศูนย์ทอผ้าที่น่าไปเยี่ยมชมและหาซื้อผ้าไหมกลับมาฝากญาติ ส่วนที่ อ.ประโคมชัยมีของฝากเป็นกุ้งจ่อมอร่อยมากเป็นของฝากที่ซื้อกลับบ้านกัน

สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมหาเวลา หาโอกาสไปเที่ยวบุรีรัมย์เสียนะครับ บุรีรัมย์ยังรอคอยการเดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมด้วยมีที่พักระดับ 5 ดาวมากมายหลายแห่งไว้คอยบริการท่านที่จะเดินทางมาเที่ยวครับ

P2188986 P2188989 P2178527_resize P2178603_resize P2178712_resize

บทความที่เกี่ยวข้อง

เล่าเรื่องเพชรบูรณ์
เก็บเรื่องมาเล่า นครนายก-ปราจีนบุรี
เก็บเรื่องมาเล่า เขาใหญ่-ปากช่อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ