Homeตะวันออกจันทบุรี › Cheak In จันทบุรี

Cheak In จันทบุรี


       จังหวัดจันทบุรี หรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจันท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จันทบุรี เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จันทบุรี จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิดและในอีกแง่มุมหนึ่ง จันทบุรี คือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำเครื่องประดับต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงทำให้จันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

         เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ตั้งตระหง่านอยู่กลางทหารคู่พระราชหฤทัยทั้งสี่ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรมเสนา หลวงราชเสน่หา ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงในสวนสาธารณะทุ่งนาเชย มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ บริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้มีความร่มรื่นและสวยงาม ทุกช่วงเช้าเย็นจะมีประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม)

             อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ  11  กิโลเมตร  สันนิฐานว่าเป็นสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นอู่ต่อเรือ  เมื่อ  พ.ศ.  2310  มีการขุดคันซากเรือโบราณและตรวจสอบชั้นดินทางโบราณคดีตามริมฝั่งอ่าว พบแอ่งน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ลักษณะคล้ายอู่ต่อเรืออยู่หลายแห่ง  พร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือโบราณ  กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือสำเภาแบบฟูเจียนขนาดเล็กที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้า  บริเวณใกล้เคียงมีโรงเก็บเรือจำลองและเรือของชาวบ้านที่เคยใช้กันในอดีต

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ค่ายเนินวง

       ค่ายเนินวง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ  บนทางหลวงหมายเลข  3147  ห่างจากตัวเมือง  7  กิโลเมตร  เป็นค่ายเก่าที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  3  โปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้นเมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.2377  โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพงจากเมืองจันทบุรีไปสร้างเพื่อป้องกันการรุกรานของพวกญวน  บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ

ค่ายเนินวง

ค่ายเนินวง

ค่ายเนินวง

ค่ายเนินวง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ตั้งอยู่บริเวณค่ายเนินวง  ภายในจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ำเป็นเวลากว่า 20 ปี เช่น เครื่องปั้นดินเผาประเภท โถ ไห กระปุก ตุ๊กตารูปคนและรูปสัตว์ โดยมีห้องแสดงหลักอยู่ที่ชั้นบน ซึ่งได้จัดสร้างเรือสำเภาขนาดเท่าของจริง ที่ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปชมส่วนต่าง ๆ ภายในลำเรือได้ ชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดงการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ ที่ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทำงานใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องการทำเหมืองพลอย การทำสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรื่องราวของชาวซอง ชนพื้นเมืองของชาวจันทบุรีอีกด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

       ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง หน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือ หมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นเครื่องราชสังการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทย

ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

          ศาลหลักเมืองจันทบุรี อยู่บนถนนท่าหลวง ใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตัวศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่ แต่ก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก หลักเมืองและตัวศาลที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นเมือง พ.ศ.2524

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ถนนอัญมณี

            เป็นคำเรียกขานซึ่งหมายถึงบริเวณ ถนนศรีจันทร์และตรอกกระจ่าง เป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ อาจถือได้ว่าเป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จะเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอยเดินทางมาจากที่ต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในวันศุกร์-วันอาทิตย์ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองจันทบุรี

ถนนอัญมณี

ถนนอัญมณี

ถนนอัญมณี

ถนนอัญมณี

ตลาดน้ำพุ

      หรือที่เรียกกันว่า วงเวียนน้ำพุ เป็นเป็นตลาดที่ตั้งอยู่กลางเมืองจันท์ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมากของลูกค้าประจำและผู้ที่ผ่านไปผ่านมา อีกทั้งยังได้ขึ้นว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมอาหารอร่อยหลายร้านไม่ว่าจะเป็น อาหารคาว อาหารหวาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อหาที่ถูกปากถูกใจยาวไปจนถึงตลาดซุ้ยที่เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีของอร่อยๆ มากมายเช่นเดียวกัน 

ตลาดน้ำพุ

ตลาดน้ำพุ

ร้านขนมหวานพี่หญิง

    คนรักขนมหวาน ถ้ามาจันทบุรี ต้องไม่พลาดเชิญร้านนี้กันเลยค้า…..เมนูมากมายที่เรียงรายวางอยู่ตรงหน้ามันเย้ายวนจริงๆไม่ว่าจะเป็น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ข้าวเหนียวเปียก สาคูข้าวโพด เต้าส่วน ข้าวเหนียวถั่วดำ มันเชื่อม ลูกตาลเชื่อมและอีกมากมายหลายสิบเมนู ทำเอาลูกค้ามายืนรอหน้าร้านเต็มไปหมดเพื่อจะเลือกขนมหวานสีสวย หอมอร่อยติดไม้ติดมือกลับมาคนละถุง 2 ถุง เราเองก็ไม่พลาดที่ได้มากับเขา 1 ถุงเช่นกันค้า  ร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์หาไม่ยากแน่นอนค่ะ

ร้านขนมหวานพี่หญิง

ร้านขนมหวานพี่หญิง

เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ

    เอาใจคนรัก” เย็นตาโฟ” กันสุดฤทธิ์ถ้าจะให้ดีให้เด็ดแล้วล่ะก็ ต้องสั่ง”เย็นตาโฟทะเล” เต็มอิ่มกันไปด้วยเนื้อปูแน่นๆ ซอสสีชมพูสวยๆน้ำซุปอันหอมหวาน เติมเครื่องปรุงนิดหน่อยเพื่อความแซบซะใจ แต่ขอบอกก่อนนะคะ การมาจับจองโต๊ะเก้าอี้ร้านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่ามาเวลาเที่ยงนะคะเพราะคิวจะยาวมาก แต่คุ้มกับการรอคอยจริงๆนะคะ ถ้ามาจากศาลหลักเมืองร้านจะอยู่เลยโรงพยาบาลกรุงเทพมาประมาณ 500 เมตรเองค้า

ร้านเจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ

ร้านเจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ

ตลาดเก่าท่าหลวง

      ย่านท่า หลวง เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก แต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า “บ้านลุ่ม” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่ง หนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5   ยังถือเป็นชุมชนที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่อง  วิถีชีวิตของผู้คน เฉกเช่นอาคารหลังนี้ ร้านขนมไข่ป้าไต๊ เป็นบ้านเก่าแก่  ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงพิมพ์เก่า ต่อมา ขุนบุรพาพิผล ได้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ เป็นที่อยู่อาศัยจนรุนลุกรุ่นหลาน  ปัจจุบันลุกหลานได้ประกอบอาชีพขายขขนมไข่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี นิยมเรียกว่า”ขนมไข่ป้าไต๊ ” ปัจจุบันสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างความภูมิใจให้แก่ลูกหลาน คือ รูปทรงตึกทรงยุดรป ลวดลายกระเบื้องดินเผาสีสันสวยงาม รวมทั้งสิ่งของสำคัญในอดีต ต่างๆ เช่นหนังสือโบราณสมัย ร.ศ 120 ตำรายาโบราณ และเอกสารต่างๆ ที่หายาก

นายลิ้มหมูสะเต๊ะ

นายลิ้มหมูสะเต๊ะ

นายลิ้มหมูสะเต๊ะ

นายลิ้มหมูสะเต๊ะ

นายลิ้มหมูสะเต๊ะ

นายลิ้มหมูสะเต๊ะ

มาสด้าลุงตี๋

      หากคุณจะเดินทางไปจะไปไหนมาไหนในเมืองจันท์ โดยไม่ได้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลไปเอง ไม่ต้องกังวล ..มาสด้ามีคำตอบ..

   มาสด้าสีเจ็บๆสไตร์ RETRO ถ้าสำหรับชาวเมืองจันท์แล้วก็จะถือว่าเป็นปกติเพราะเห็นกันจนชินตาแล้ว แต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นอย่างจะดูตื่นเต้นไปไม่น้อย และคงอยากจะลองใช้บริการแท็กซี่สีลูกกวาดนี้สักครั้ง ไม่แพงเลยค่า อัตราค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 40 บาทเป็นต้นไป อยากไปไหนก็บอกพี่มาสด้าได้เลยค้าเพราะพี่เขาจะพาเราไปท่องเที่ยวได้ทุกวอกทุกมุมได้อย่างทันใจส่วนราคาก็แล้วแต่จะตกลงกันจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับมธุรสวาจาของแต่ละคนนะค้า

  รถมาสด้าแท็กซี่นี้หาง่ายค่ะ จะอยู่รอบๆวงเวียนน้ำพุหาขึ้นได้ทั่วไปตามขนส่ง <โรบินสัน โลตัส โรงพยาบาลหรือจะโทรเรียกกันแบบ Delivery ก็ได้เลยค้าที่เบอร์ 08-6818-3452 หรือ 08-1864-7402 (ลุงตี๋หนวด) ได้ทุกวันเลยค้า

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ