Homeดรรชนี › วัดเนรัญชราราม

วัดเนรัญชราราม


วัดเนรัญชราราม เพชรบุรี

วัดเนรัญชราราม อยู่สุดชายหาดด้านเหนือ ติดกับบ้านปากคลองชะอำ แต่เดิมที่นี่เป็นเพียงสำนักสงฆ์ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดภายใต้อุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวชิรวรรณปรีชา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2447 โดยให้เป็นวัดธรรมยุตินิกาย ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นนิกายของเจ้าขุนนายโดยเฉพาะพระอุโบสถที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ออกแบบโดยเจ้าคุณพิพากษาสัตยาธิปไตย (โป๋ คอมันตร์) ลักษณะของโบสถ์ดูแปลกตาด้วยทำหน้าบันซ้อนสองชั้นแบบขอม และที่หน้าบันทำเป็นรูปธรรมจักรแบบทราวดี ผู้ที่สนใจในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเมื่อเห็นพระอุโบสถหลังนี้ก็มักกล่าวว่านี่คือลักษณะงานเฉพาะของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นับเป็นร่องรอยที่ทำให้เห็นถึงวันวานของหาดชะอำ ที่ถูกเรียกขานาว่าฟองคลื่นศักดินาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

วัดเนรัญชราราม

วัดเนรัญชราราม

วัดเนรัญชราราม

วัดเนรัญชราราม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ