Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย – ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย – ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”


องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณี แห่แม่พระทางสายน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

 

 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”

 

 

 

 

 

ณ วัดแม่พระประจักษ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้านแม่พระประจักษ์ และตำบลใกล้เคียง ที่มีเชื้อสายเวียดนามซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบ้านญวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก  ประชาชนในหมู่บ้านได้จัดให้มีประเพณีแห่แม่พระทางเรือเพื่อโมทนาบุญ ขอบคุณแม่พระองค์อุปถัมภ์ของชุมชนไทยญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ และเพื่อขอบคุณที่แม่พระได้ประธานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน ภายในงานเลือกชิม ช็อป สินค้า OTOP ของอำเภอสองพี่น้อง ชมนิทรรศการ แม่พระสายประคำมีขบวนเรือหลายสิบลำเข้าร่วมขบวนแห่แม่พระทางน้ำ ระหว่างทางมีการสวดภาวนา ขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้า สวดสายประคำ และร่วมอัญเชิญแม่พระเข้าวัดแม่ประจักษ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โทร. 035-472681

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ