Homeสถานที่ชุมชน หมู่บ้าน ศิลปะวัฒนธรรม › ล้านนา แดนดินนี้มีความหลัง

ล้านนา แดนดินนี้มีความหลัง


ล้านนา

ล้านนา … ดินแดนแห่งผืนนานับล้าน มีประเพณีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทุกวันนี้เรารู้กันเพียงคร่าวๆ ว่าเชียงใหม่คืออดีตศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาและไม่ใคร่ใส่ใจมากกว่านั้น แต่รับรองว่าหากคุณมาสัมผัสความเป็นล้านนาสักเพียงเศษเสี้ยวของร่องรอยที่คงเหลือ คุณต้องกระหายอยากรู้ความเป็นมาของอดีตอาณาจักรอันรุ่งเรืองมากขึ้น

          ล้านนา เคยรุ่งโรจน์ไม่แพ้อาณาจักรใด ก่อตั้งโดยพญามังราย ผู้ครองเมืองเงินยางเชียงแสน เมื่อปี พ.ศ. 1839 หลังจากพระองค์ทรงรวมแคว้นต่างๆ ทางตอนเหนือจนมั่นคงพร้อมสร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร ซึ่งการสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังรายเชิญพระสหายคือพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา มาปรึกษาเลือกทำเลที่ตั้งและช่วยเหลือด้านต่างๆ ล้านนาจึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสุโขทัยในฐานะเมืองสหาย

          แม้เวลาต่อมาที่อาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอจนถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรอยุธยา แต่อาณาจักรล้านนาของราชวงศ์มังรายยังคงความเข้มแข็ง ขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ตอนเหนือยึดครองเชียงตุง จนถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ทางใต้ยึดหัวเมืองของอาณาจักรอยุธยาซึ่งรวมถึงเมืองศรีสัชนาลัยสำเร็จ เกิดสงครามระหว่างสองอาณาจักรใหญ่หลายหน โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่ง ล้านนา และพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยา

          ความเสื่อมของ ล้านนา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2068 ปลายราชวงศ์มังราย หรือหลังสิ้นสุดยุคพญาแก้ว กษัตริย์องค์ที่ 11 เมื่อกษัตริย์องค์ต่อมาไม่มีความเข้มแข็ง ฝ่ายขุนนางเหิมเกริมชิงอำนาจกัน กระทั่งปี พ.ศ. 2101 ซึ่งพม่าเข้มแข็งถึงขีดสุด พระเจ้าบุเรงนองจึงยกพลตีเชียงใหม่ยึดครองอาณาจักรล้านนาเป็นประเทศราช และต่อมาไม่นานพระเจ้าบุเรงนองก็ยึดครองกรุงศรีอยุธยาสำเร็จ

          แม้ภายหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะกอบกู้อิสรภาพแก่อยุธยา ทว่าสำหรับล้านนายังต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า มีบางเวลาที่อยุธยายกพลมาขับไล่พม่าและยึดเชียงใหม่ไว้ได้ อาทิสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่พม่าจะกลับมายึดเมืองคืนกลับไปเสมอ โดยรวมพม่าเข้ามามีอิทธิพลปกครองเชียงใหม่และหัวเมืองต่างๆ ของล้านนานานถึง 216 ปี ซึ่งภายใต้เวลายาวนานทำให้อาณาจักรล้านนาหมดหนทางในการกลับมารวมกันได้อีก

          ช่วงหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นพม่าของเชียงใหม่เริ่มขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อพญาจ่าบ้าน กับ พระเจ้ากาวิละ รวมไพร่พลมาสวามิภักดิ์ขอความช่วยเหลือจากกรุงธนบุรีขับไล่พม่าจนสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2017 ต่อมามีการต่อสู้กับพม่าเพื่อป้องกันและชิงเมืองอีกหลายต่อหลายครั้ง กระทั่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทุกอย่างจึงยุติ อิทธิพลของพม่าในเชียงใหม่และล้านนาสิ้นลงอย่างเด็ดขาดในปี พ.ศ. 2347 เมื่อรวมพลตีเมืองเชียงแสนอันเป็นที่มั่นของพม่าจนพ่ายแพ้

          กรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้ใช้วิธีการยึดครองเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ ของอดีตอาณาจักร ล้านนา เหมือนเช่นที่พม่าทำ แต่ให้มีเจ้าครองนครหรือเจ้าเมืองของตัวเองปกครองอย่างอิสระในฐานะนครประเทศราช กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการปฏิรูปการปกครองเพื่อสร้างสยามประเทศให้มั่นคงเหมือนเช่นชาติตะวันตกจึงยกเลิกนครประเทศราช ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปสลายระบบผู้ครองนครเดิมจนสำเร็จหมดสิ้น ตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นมณฑลพายัพ ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบปกครองอีกครั้งระหว่างสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 จึงตั้งจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเช่นเดียวกับอดีตดินแดนล้านนาอื่นๆ ที่กลายเป็นจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ล้านนา

ล้านนา

ล้านนา

ล้านนา

ล้านนา

ล้านนา

ล้านนา

ล้านนา

 [oppso-map map_id=”1251720b970c” map_type=”ROADMAP” bubble=”” height=”400px” width=”650px” zoom=”16″ lat=”18.787747″ lon=”98.99312839999993″] 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ