Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านสินค้าและบริการ › รายการเสวนา บ้าน:รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ เนื่องในงาน Thailand Social Expo 2019

รายการเสวนา บ้าน:รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ เนื่องในงาน Thailand Social Expo 2019


6 ก.ค.62 เวลา 13:00 นถึง 15:00 น ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานี นายสยาม นนท์คำจันทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา บ้าน:รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ เนื่องในงาน Thailand Social Expo 2019 วิทยากรประกอบด้วย


1.นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรมธนารักษ์
2.นายนภาค บุญเงิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เขตยานนาวา
3.ผศ.ดร มณฑล จันทร์แจ่มใส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4.นายสุชิน เอี่ยมอินทร์
นายกสมาคมคนไร้บ้าน
5.นายจำนงค์ จิตนิรัตน์
ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟ
6. พระครูภัทรสันติคุณ
เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์
7.นางสาวสุดใจ มิ่งพฤกษ์
เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองสุรินทร์
8.นายละอองดาว ลีลาน้ำเที่ยง
ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.คลองหินปูน
จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ได้รับการเติมเต็มจากนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้นำชุมชนที่ร่วมเวทีดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมรมไทยสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เข้าวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
OTOP – D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน
เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ