Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์

SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์


SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ  งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า กว่า 20 ชนเผ่า ร้านค้าจำหน่ายหัตถกรรมกว่า 100 ร้าน จากทั่วประเทศ เพลิดเพลินกับการสาธิต การแสดงองค์ความรู้ วิถี ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น.

ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
ชมรมไทยสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เข้าวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ