Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › Fam Trip เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.นครนายก

Fam Trip เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.นครนายก


           จังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัด “กิจกรรม Fam Trip เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.นครนายก” ภายใต้โครงการมหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนธรรมชาติโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเส้นทางตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 9 เชิงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เกษตรและ Advenger ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก

             โดยนายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายนฤพล สังเกต รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรม Fam Trip ครั้งนี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ตามโครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนธรรมชาติโลก จากงบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายก

     

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 60 คน มาท่องเที่ยวตามเส้นทางที่น่าสนใจ เช่น พุทธสถานจี เต็ก ลิ้ม อุทยานพระพิฆเนศ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง เขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์สวนพุทธชยันตี 2600 ปี ขับรถ ATV และรถปั๊กกี้ แข่งขันล่องแก่งผจญ เที่ยวงานมะยงชิดมะปรางหวาน และตลาดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับคลอง15 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการและพบปะสังสรรค์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.นครนายก มีการจับฉลากรางวัลสำหรับผู้โชคดีมากมาย ในการแข่งขันล่องแก่งผจญภัยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก คือรางวัลชนะเลิศ 2,000บาท รองอันดับหนึ่ง 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 500 บาท สองรางวัล ซึ่งกิจกรรมดั่งที่กล่าวมานี้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ร่วม Fam Trip ทุกท่านเป็นอย่างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ