Homeเหนือนครสวรรค์ › พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม


พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานองค์พระมหาธาตุเจดีย์นิวาสธรรมขันธ์ กิตติคุณัปปาสินี จัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อเผยแผ่กิตติคุณของหลวงพ่อเดิม พุทธสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์) และรวบรวมเรื่องราวในท้องถิ่นบ้านหนองโพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 องก์  องก์แรกมาตุภูมิบ้านหนองโพ จัดแสดงวัตถุโบราญที่ขุดพบบริเวณบ้านหนองโพ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับที่ทำจากหินและเปลือกหอย และเหรียญตราสมัยทวารวดี เป็นต้น รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 200 ปี ของชาวบ้านหนองโพ  องก์ที่สองห้องพุทธสโร หลวงพ่อเดิม จัดแสดงอัตถชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ บารมีของหลวงพ่อเดิมในด้านต่างๆ อาทิ วัฒนปารมีที่ได้อนุเคราะห์ในการบูรณะและสร้างเสนาสนะให้แก่วัดต่างๆ ปทีปปารมีด้านการจัดการศึกษาในตำบลหนองโพ ปริสังคปารมีในการปกครองสร้างศรัทธาแก่ศิษยานุศิษย์ในการร่วมกันสงเคราะห์ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเมตตัญจปารมีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์  องก์ที่สาม ห้องเพิ่มพูนศรัทธา จัดแสดงเรื่องราวความศรัทธาของชาวบ้านหนองโพและศิษยานุศิษย์ ที่มีต่อหลวงพ่อเดิมทั้งจากการสร้างหีบและเมรุพระราชทานเพลิงศพถวายหลวงพ่อเดิม และวัตถุมงคลต่างๆ ได้แก่ รูปหล่อ เหรียญ มีดหมอ แหวน ผ้ารอยเท้า งาแกะ สีผึ้ง ตะกรุดและภาพถ่าย รวมทั้งพระพุทธรูปสำคัญของวัดหนองโพในยุคต่างๆ แสดงถึงอำนาจพลังความเข้มขลังแห่งจิตตานุภาพของหลวงพ่อเดิมที่คงความศรัทธาไว้ไม่เสื่อมคลาย   องก์ที่สี่ ห้องกถาคัมภีร์ กถาคัมภีร์ จัดแสดงคัมภีร์ซึ่งพบในวัดหนองโพ ที่เขียนและจารในสมุดไทยขาว สมุดไทยดำ สมุดฝรั่ง มีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น คัมภีร์ไสยเวทยันตี คัมภีร์ยารักษาโรคทั้งตำรับยาไทยและตำรับยาฝรั่ง คัมภีร์ตำราเรียน คัมภีร์วรรณคดี คัมภีร์ความเชื่อพิธีกรรม คัมภีร์การปกครอง คัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งหลายคัมภีร์มีความเกี่ยวพันกับวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อเดิม  เมื่อเดินชมครบทั้งหมด พร้อมกับรับฟังการบรรยาย บอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มมากๆ กับการเดินทางมาและกราบหลวงพ่อเดิมค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ