Homeเหนือนครสวรรค์ › วัดวรนาถบรรพต(วัดเขากบ)

วัดวรนาถบรรพต(วัดเขากบ)


วัดวรนาถบรรพต(วัดเขากบ)

วัดวรนาถบรรพต หรือวัดเขากบ พอขึ้นไปถึงวัดก็จะพบกับกบตัวใหญ่ๆ แต่เป็นรูปปั้นนะคะ เราสามารถถ่ายรูปได้ วัดเขากบเป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาการขับรถขึ้นไปต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีทางโค้งหักศอกหลายจุด ภายในวัดมีโบราณวัตถุอาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี

 

วัดวรนาถบรรพต(วัดเขากบ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...