Homeเหนือนครสวรรค์ › เมืองโบราณจันเสน

เมืองโบราณจันเสน


เมืองโบราณจันเสน

เมืองโบราณจันเสน ที่นี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสมัยขอมเรื่องอำนาจ ในบริเวณเดียวกันนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อาศัยของพญานาคราช โดยเมืองโบราณจันเสนนี้มีพิพิธภัณฑ์จันเสนซึ่งบ้านจันเสนเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นริมทางรถไฟใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ใกล้ๆกันนั้น มีเมืองโบราณสมัยทวารวดีตั้งอยู่ในอดีตจึงมีการพบโบราณวัตถุจำนวนมาก แต่น่าเสียดายที่วัตถุโบราณเหล่านั้นได้สูญหายและเปลี่ยนมือไปโดยไม่รู้คุณค่า แต่ก็ยังโชคดีที่ชุมชนจันเสน มีผู้นำที่สำคัญคือพระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อโอด” โดยท่านมีดำริที่จะสร้างพระมาหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ภายในจัดให้มีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีตพร้อมไปด้วย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสรูปต่อมาเป็นกำลังสำคัญที่สานต่องานพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์  การสร้างพระมหาธาตุเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ต้องใช้ความอดทนและเวลานานหลายปี แต่ด้วยความศรัทธาต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อโอด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยความร่วมมือจากนักวิชาการและชาวบ้านในด้านต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ ศรัทธาในการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์นั้น ได้หลั่งไหลมาจากทั้งประชาชนทั่วไป และชุมชน ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐ จึงถือว่าสำเร็จจากชาวบ้านโดยแท้จริง และสามารถเริ่มเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็นทางการและทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์อย่างทั่วถึง นำความปลาบปลื้มมาสู่ชาวชุมชนจันเสนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ มีกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกี่กระตุก และมีสินค้าชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อไปเป็นของฝากได้ ที่นี้เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเข้าชมเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ