Homeกลางลพบุรี › ผ้ามัดหมี่ผ้าพื้นเมืองของลพบุรี

ผ้ามัดหมี่ผ้าพื้นเมืองของลพบุรี


ผ้ามัดหมี่ถือเป็นผ้าพื้นเมืองของลพบุรี

ผ้ามัดหมี่เป็นงานหัตถกรรมที่สำคัญของบ้านกล้วย บ้านทราย บ้านหินปัก ในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน ผ้ามัดหมี่ของลพบุรีจะแตกต่างจากผ้ามัดหมี่ของทางภาคอีสาน เส้นด้ายส่วนใหญ่เป็นฝ้ายเพราะสภาพภูมิอากาศของลพบุรีมีอากาศร้อน และความชื้นต่ำ เป็นอุปสรรคต่อการขยายพันธ์ของตัวไหม จึงนิยมใช้ฝ้าย ปัจจุบันนิยมใช้ด้าย ฝ้าย และไหมสำเร็จ ผ้ามัดหมี่ของลพบุรีจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่ลวดลายของผ้า ซึ่งมัดย้อมด้ายให้เป็นลวดลายต่างๆ เป็นจินตนาการของบรรพบุรุษที่เรียกว่ามัดหมี่มีรูปทรงเป็นลายเรขาคณิต มีความสมดุลของเส้นและสีผสมผสานกับสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดลวดลายอันสวยงาม เช่น ลายขิด ลายกระเบื้อง ลายตะขอลายดอกแก้ว  ท่านที่สนใจสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อกันได้ที่

 

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ