HomeBlogger › โครงการเที่ยวข้ามภาคลพบุรี-นครสวรรค์

โครงการเที่ยวข้ามภาคลพบุรี-นครสวรรค์


โครงการเที่ยวข้ามภาคลพบุรี-นครสวรรค์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโครงการท่องเที่ยวข้ามภาค โดยการเดินทางในครั้งนี้เรานัดรวมพลกันที่อาคารสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยจุดหมายปลายทางของเรานั่นอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ การเดินทางในครั้งนี้เราเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์  โดยจุดหมายแรกของทริปคือ อ.บ้านหมี่ ชมการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่บ้านกล้วย ซึ่งชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดหมี่ถือเป็นผ้าพื้นเมืองของลพบุรี เป็นงานหัตถกรรมที่สำคัญของบ้านกล้วย บ้านทราย บ้านหินปัก ในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน ผ้ามัดหมี่ของลพบุรีจะแตกต่างจากผ้ามัดหมี่ของทางภาคอีสาน เส้นด้ายส่วนใหญ่เป็นฝ้ายเพราะสภาพภูมิอากาศของลพบุรีมีอากาศร้อน และความชื้นต่ำ เป็นอุปสรรคต่อการขยายพันธ์ของตัวไหม จึงนิยมใช้ฝ้าย ปัจจุบันนิยมใช้ด้าย ฝ้าย และไหมสำเร็จ ผ้ามัดหมี่ของลพบุรีจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่ลวดลายของผ้า ซึ่งมัดย้อมด้ายให้เป็นลวดลายต่างๆ เป็นจินตนาการของบรรพบุรุษที่เรียกว่ามัดหมี่มีรูปทรงเป็นลายเรขาคณิต มีความสมดุลของเส้นและสีผสมผสานกับสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดลวดลายอันสวยงาม เช่น ลายขิด ลายกระเบื้อง ลายตะขอลายดอกแก้ว  ท่านที่สนใจสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อกันได้ที่

หลังจากนั้นคณะเดินทางต่อไปที่ วัดสระทะเล อ.ไพศาลี ซึ่งมีหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งช่วงที่เดินทางไปนั่น มีผู้คนกำลังรำวงรอบองค์หลวงพ่อดำกันอย่างสนุกสนาน สอบถามชาวบ้านก็บอกว่ามารำวงค์แก้บน เพราะหลวงพ่อดำชอบเสียงเพลงแล้วแต่ว่าใครจะบนกันไว้กี่รอบ ก็รำวงค์กันไปให้ครบ

 

อีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยที่คณะของเราได้เดินทางไปคือ เมืองโบราณจันเสน ที่นี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสมัยขอมเรื่องอำนาจ ในบริเวณเดียวกันนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อาศัยของพญานาคราช โดยเมืองโบราณจันเสนนี้มีพิพิธภัณฑ์จันเสนซึ่งบ้านจันเสนเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นริมทางรถไฟใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ใกล้ๆกันนั้น มีเมืองโบราณสมัยทวารวดีตั้งอยู่ในอดีตจึงมีการพบโบราณวัตถุจำนวนมาก แต่น่าเสียดายที่วัตถุโบราณเหล่านั้นได้สูญหายและเปลี่ยนมือไปโดยไม่รู้คุณค่า แต่ก็ยังโชคดีที่ชุมชนจันเสน มีผู้นำที่สำคัญคือพระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อโอด” โดยท่านมีดำริที่จะสร้างพระมาหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ภายในจัดให้มีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีตพร้อมไปด้วย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสรูปต่อมาเป็นกำลังสำคัญที่สานต่องานพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์  การสร้างพระมหาธาตุเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ต้องใช้ความอดทนและเวลานานหลายปี แต่ด้วยความศรัทธาต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อโอด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยความร่วมมือจากนักวิชาการและชาวบ้านในด้านต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ ศรัทธาในการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์นั้น ได้หลั่งไหลมาจากทั้งประชาชนทั่วไป และชุมชน ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐ จึงถือว่าสำเร็จจากชาวบ้านโดยแท้จริง และสามารถเริ่มเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็นทางการและทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์อย่างทั่วถึง นำความปลาบปลื้มมาสู่ชาวชุมชนจันเสนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ มีกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกี่กระตุก และมีสินค้าชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อไปเป็นของฝากได้ ที่นี้เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเข้าชมเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ค่ะ

 

เดินทางต่อไปยังตัวเมืองนครสวรรค์จุดหมายของเราคือต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เก็บภาพสวยๆ ของต้นแม่น้ำเจ้าพระยา นั่งเล่นรับลมเย็นๆ ชมวิวสวยๆ ของแม่น้ำกันพอสมควร ทางคณะก็เดินทางเข้าที่พัก เตรียมตัวเดินทางต่อในจังหวัดนครสวรรค์

เช้านี้อากาศร้อนแรงพอสมควรวันนี้เราจะตลุยเมืองนครสวรรค์กันต่ออย่างเต็มอิ่มกันไปเลยค่ะ โดยการเดินทางของคณะวันนี้เริ่มที่วัดเขาคีรีวง ซึ่งวัดนี้เคยเป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย บนสุดของวัดจะเป็น พระจุฬามหาเจดีย์ สร้างขึ้นตรงฐานพระเจดีย์เก่า ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัยประมาณ 600 ปีมาแล้ว ภายในองค์พระเจดีย์ชั้น 4 มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญไว้สักการบูชา 4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลอง(พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง นอกจากนี้ยังมีจิตกรรมผาฝนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติให้ชมอีกด้วย รวมทั้งวิวิสวย ๆ ของเมืองนครสวรรค์ที่ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ลงจากเขาวัดคีรีวง ก็ขึ้นเขากันต่อกับวัดวรนาถบรรพต หรือวัดเขากบ พอขึ้นไปถึงวัดก็จะพบกับกบตัวใหญ่ๆ แต่เป็นรูปปั้นนะคะ เราสามารถถ่ายรูปได้ วัดเขากบเป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาการขับรถขึ้นไปต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีทางโค้งหักศอกหลายจุด ภายในวัดมีโบราณวัตถุอาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี

ลงจากเขาแวะสักการศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต มีผู้คนมากราบไหว้ ทั้งผู้สูงอายุและหนุ่มสาว ทำให้บรรยากาศคับคั่งเลยที่เดี่ยวหากเดินทางมานครสวรรค์ห้ามพลาดน่ะค่ะ ศาลหลักเมือง

เขาวัดไหว้พระกันมาพอสมควรเปลี่ยนบรรยากาศไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่จัดว่าขึ้นชื่อ ไม่มีใครไม่รู้จักแต่จะรู้จักแบบไหนต้องไปดูกันค่ะ กับ บึงบอระเพ็ดได้เขาชมอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่นี้จะได้พบกับการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตื่นตา ตื่นใจกับอุโมงค์ปลา การให้อาหารปลาในอุโมงค์ปลา มีโอกาสได้เข้าชมภาพยนตร์สามมิติฉายการ์ตูนแอนนิเมชั่น ซึ่งทำให้เราได้รู้จักกับบึงบอระเพ็ดได้มากขึ้น บริเวณโดยรอบของบึงบอระเพ็ดท่านยังสามารถเลือกชมสถานที่ต่างๆ ได้อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นล่องเรือชมนก ชมทะเลบัวบึงบอระเพ็ด การแสดงจระเข้หวาดเสียว มีที่พักให้บริการ ซึ้งสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด สอบถามข้อมูลได้ที่ 056-274-522

ออกจากบึงบอระเพ็ดได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อสมควร ที่วัดถือน้ำ หลวงพ่อสมควรเป็นชาวเวียดนามที่ได้เดินธุดงค์แล้วมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ เมื่อท่านมรณภาพแล้วร่างของท่านไม่เน่าไม่เปลื่อย และยังคงเก็บไว้ในโลงแก้ว สามารถเข้าไปกราบท่านได้ที่วัดแห่งนี้

ปิดท้ายกับโปรแกรมท้ายสุด และสุดแสนประทับใจกับพิพิธทัศนาวัดหนองโพ โดยมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานองค์พระมหาธาตุเจดีย์นิวาสธรรมขันธ์ กิตติคุณัปปาสินี

จัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อเผยแผ่กิตติคุณของหลวงพ่อเดิม พุทธสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์) และรวบรวมเรื่องราวในท้องถิ่นบ้านหนองโพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 องก์  องก์แรกมาตุภูมิบ้านหนองโพ จัดแสดงวัตถุโบราญที่ขุดพบบริเวณบ้านหนองโพ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับที่ทำจากหินและเปลือกหอย และเหรียญตราสมัยทวารวดี เป็นต้น รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 200 ปี ของชาวบ้านหนองโพ  องก์ที่สองห้องพุทธสโร หลวงพ่อเดิม จัดแสดงอัตถชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ บารมีของหลวงพ่อเดิมในด้านต่างๆ อาทิ วัฒนปารมีที่ได้อนุเคราะห์ในการบูรณะและสร้างเสนาสนะให้แก่วัดต่างๆ ปทีปปารมีด้านการจัดการศึกษาในตำบลหนองโพ ปริสังคปารมีในการปกครองสร้างศรัทธาแก่ศิษยานุศิษย์ในการร่วมกันสงเคราะห์ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเมตตัญจปารมีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์

องก์ที่สาม ห้องเพิ่มพูนศรัทธา จัดแสดงเรื่องราวความศรัทธาของชาวบ้านหนองโพและศิษยานุศิษย์ ที่มีต่อหลวงพ่อเดิมทั้งจากการสร้างหีบและเมรุพระราชทานเพลิงศพถวายหลวงพ่อเดิม และวัตถุมงคลต่างๆ ได้แก่ รูปหล่อ เหรียญ มีดหมอ แหวน ผ้ารอยเท้า งาแกะ สีผึ้ง ตะกรุดและภาพถ่าย รวมทั้งพระพุทธรูปสำคัญของวัดหนองโพในยุคต่างๆ แสดงถึงอำนาจพลังความเข้มขลังแห่งจิตตานุภาพของหลวงพ่อเดิมที่คงความศรัทธาไว้ไม่เสื่อมคลาย   องก์ที่สี่ ห้องกถาคัมภีร์ กถาคัมภีร์ จัดแสดงคัมภีร์ซึ่งพบในวัดหนองโพ ที่เขียนและจารในสมุดไทยขาว สมุดไทยดำ สมุดฝรั่ง มีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น คัมภีร์ไสยเวทยันตี คัมภีร์ยารักษาโรคทั้งตำรับยาไทยและตำรับยาฝรั่ง คัมภีร์ตำราเรียน คัมภีร์วรรณคดี คัมภีร์ความเชื่อพิธีกรรม คัมภีร์การปกครอง คัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งหลายคัมภีร์มีความเกี่ยวพันกับวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อเดิม  เมื่อเดินชมครบทั้งหมด พร้อมกับรับฟังการบรรยาย บอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มมากๆ กับการเดินทางมาและกราบหลวงพ่อเดิมค่ะ

การเดินทางตามเส้นทางจากลพบุรีมาถึงนครสวรรค์ในครั้งนี้รู้สึกเต็มอิ่มมากๆ ทั้งเข้าวัด ไหว้พระ ชมบึง รวมทั้งอาหารและที่พัก หากใครที่ยังไม่เคยใช้เส้นทางนี้ในการเดินทาง เก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในทริปต่อไปได้ค่ะแล้วคุณจะประทับใจกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการเดินทางค่ะ สุดท้ายของทริปขอขอบคุณคณะสื่อมวลชนผู้ร่วมเดินทางที่น่ารักทุกท่าน ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินทางครั้งต่อไปของคุณ กดเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672 ค่ะ ลืมไปอีกอย่างค่ะ ก่อนเดินทางกลับต้องแวะซื้อของฝากจากเมืองปากน้ำโพ เลือกซื้อกันได้ตามอัธยาสัยเลยค่ะ

 

บก.เพลินจิตคิดแต่เที่ยว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ