Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › งานฟื้นฟูประเพณี “สู่ขวัญควาย” จังหวัดสระแก้ว

งานฟื้นฟูประเพณี “สู่ขวัญควาย” จังหวัดสระแก้ว


งานฟื้นฟูประเพณี “สู่ขวัญควาย” 2560 จังหวัดสระแก้ว

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก  นำคณะสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว งานฟื้นฟูประเพณี  “สู่ขวัญควาย”    จังหวัดสระแก้ว  โดยนายสมชัย อมรวัฒนสวัสด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ร่วมด้วยนางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ปฏิบัติราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และนางสาวกฤษณา ด่านวิหาร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ทั้งนี้

 

ประธานแถลงข่าว ท่านรองผู้ว่าฯ ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบุญคุณควาย อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายมิให้สูญหาย และเพื่อถ่ายทอดภูมปัญญาการสู่ขวัญควายให้คงอยู่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด สำหรับกิจกรรมในงาน มีหลายหน่วยงานนำกิจกรรมมาร่วมจัดแสดงอาทิ การประกวดธิดากาสร พิธีกรรมสู่ขวัญควาย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนคุณธรรม 9 อำเภอ สาธิตการทำคันไถ สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ สาธิตการปลูกข้าวแบบวิธีโยนกล้า สาธิตการไถนา การแข่งขันปั้นควาย เดินกะลาพาเพลิน แจกหัวเชื้อเร่งจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ย แจกปลานิล 10,000 ตัว ปลาสวาย 1,500 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปล่อยกบลงแปลงนา 500ตัว แจกพันกล้าไม้ รวมทั้งการจัดนิทรรศการฝนหลวง นิทรรศการเกี่ยวกับควาย และอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมชมและร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 นี้

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โทร.0-3725-8039 ต่อ 6 และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โทร. 08-1154-5417

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เปิดบริการทุกวันหรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ , www.facebook.com/tatnayokfans  http://www.tat8.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ