Homeสถานที่ชุมชน หมู่บ้าน ศิลปะวัฒนธรรม › ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ


ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

 

ไม่อาจเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นที่น่าสนใจมาก เพราะศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นแหล่งองค์ความรู้วิชาการเกษตรที่หลากหลาย มีคณะทั้งชาวบ้านและหน่วยงานราชการมาศึกษาดูงาน รับเอาความรู้นำกลับไปพัฒนาตนเองโดยตลอด ภายในศูนย์ร่มรื่น ห้อมล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ใบไม้ บึงน้ำลำธาร เป็นสถานที่ผ่อนคลายจิตใจของเราอย่างไม่รู้ตัว

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติก่อตั้งบนที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอพระบรมราชานุญาตใช้ที่ดินจัดสร้างศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการศูนย์นันทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน สาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมออกแบบพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้เที่ยวชมรับความรู้ ความสนุกสนาน และซึมซับธรรมชาติรอบตัว

ไม่สามารถขึ้นป้ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ต้องลองมาเที่ยวแล้วจะรู้เอง!

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

: อยู่ด้านหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล มีป้ายบอกโดยตลอด เปิดทุกวัน 08.00-17.00. น.สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0-3738-4049

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ