HomeInterview › โคราชพลาดไม่ได้ “นายพิเชฐ เดชะคำภู” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

โคราชพลาดไม่ได้ “นายพิเชฐ เดชะคำภู” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา


โคราชพลาดไม่ได้

“นายพิเชฐ เดชะคำภู” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

IMG_9761

นครราชสีมา หรือ เมืองโคราช เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวงดงามทางวัฒนธรรมโบราณมากมาย อีกทั้งเขื่อนใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน วิถีชาวไร่ชาวสวน รวมถึงธรรมชาติและขุนเขาที่แสนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคและเป็นอันดับสองของประเทศ ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ใกล้และสะดวกสบายในการเดินทางไป-กลับกรุงเทพมหานครได้ภายในวันเดียว

แผนงานด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2559
โครงการส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน, โครงการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว Smart Marketing (Digital Marketing), โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว,โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยว, โครงการสร้างภาพลักษณ์ของเมือง, โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (ไหม อารยธรรมขอม กีฬา พุทธ), โครงการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว, โครงการสร้างศูนย์บริการบริการนักท่องเที่ยว, โครงการสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ตามสถานที่ท่องเที่ยว, โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรม ชาติพันธ์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ นครราชสีมาจึงเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอันดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือ ย่าโม เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโมชาวต่างถิ่นที่แวะมาเยือนและชาวเมืองโคราชนิยมมาสักการะและขอพรจากย่าโมอยู่เสมอ ฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโคนมมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีท่ามกลางวิวภูเขา ไม่ว่าจะเป็น วังน้ำเขียวฟาร์ม, ฟาร์มเห็ด เขาใหญ่พาโนราม่า ฟาร์ม, ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่, ไร่องุ่นกราน-มอนเต้, สวนดอกไม้เดอะบลูม, วิลเลจฟาร์ม วังน้ำเขียว, สวนดอกกล้วยไม้ เขาแผงม้า ออร์คิดฟาร์ม, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อาร์ท ออฟ โคราช และอาร์ท ออฟ พิมาย พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ พบกับความมหัศจรรย์แห่งภาพลวงตา 3 มิติ โดยฝีมือคนไทยและคนโคราช ที่รอให้นักท่องเที่ยวแวะมาชมจิตรกรรมสุดอลังการ อุทยานลานบุญมหาวิหาร วัดหลวงพ่อโต ยลความสวยงามของวัดและสักการะองค์พระเกจิเลื่องชื่อขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของปวงชน รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ชมมหาวิหารแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่นำเอาพระไตรปิฎกมาแสดงในบริเวณวัด สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์แบบซาฟารีกึ่งเปิดและปิดที่ทันสมัยได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีพื้นที่กว่า 545 ไร่ และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

เทศกาลประเพณีที่สำคัญ งานวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี อ.เมือง, งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช อ.เมือง, งานประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน, เทศกาลเที่ยวพิมายและแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน, งานวันผ้าไหมและของดีเมืองปักธงชัย, งานตรุษจีนนครราชสีมา, งานประเพณีสงกรานต์, งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช อ.เมือง, งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง, งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน, งานเทศกาลอาหารปิ้งย่างโคราช, งานเบญจมาศบานในม่านหมอก อ.วังน้ำเขียว, งานเกษตรแฟร์ปากช่อง, งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล ณ ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง, งานปากช่องคาวบอยซิตี้…

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนไปเที่ยวโคราชให้ได้ ไปนอนพักที่โคราชอย่างน้อย 1 คืน จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 10 ปี รับโอโซนอันดับ 7 ของโลก ที่วังน้ำเขียว และ ปากช่อง

IMG_9755 IMG_9763

บทความที่เกี่ยวข้อง

บ้านสวนริมฝาย

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ