Homeตะวันออกเฉียงเหนือ › อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม


อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

หนึ่งในสองปราสาทหินซึ่งยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในเมืองไทย เคียงคู่กับ ปราสาทพนมรุ้ง แต่หากยกถึงเรื่องขนาดแล้วล่ะก็ ปราสาทหินพิมายนับเป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านเราเชียวล่ะ และแน่นอนว่านี่คือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ขุมสมบัติแห่งอดีตกาล เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของอารยธรรมเก่าแก่แห่งมนุษยชาติ

ปราสาทหินพิมายมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากปราสาทขอมอีกหลายแห่งในภูมิภาคนี้ สิ่งเหมือนกันคือแม้แรกเริ่มสันนิษฐานว่าที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน แต่ลักษณะของปราสาทหินพิมายเหมือนปราสาทขอมส่วนใหญ่ในยุคดังกล่าว และปราสาททั้งหลายล้วนผ่านการปรับเปลี่ยนให้เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู หรือเป็นพุทธสถานของศาสนาพุทธ ตามแต่ห้วงเวลาที่กษัตริย์ในยุคดังกล่าวนับถือ
แต่สิ่งที่แตกต่างจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ชัดเจนคือ ปราสาทหินพิมายหันหน้าไปทางทิศใต้ ไม่ใช่ทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเหตุผลคือเป็นการหันเข้าหาเมืองหลวงของอาณาจักรขอมสมัยก่อน คือ เมืองยโสธรปุระ (บริเวณเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในปัจจุบัน) อีกทั้งยังเป็นการสอดรับกับเส้นทางจากยโสธรปุระมายังพิมายอีกด้วย

หลักฐานเส้นทางการแผ่ขยายของปราสาทขอมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักขอม หรือจักรวรรดิขแมร์ในอดีตเป็นอย่างดี ก่อนจะรุ่งเรืองสุดขีดสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งปราสาทหินพิมายน่าจะมีการบูรณะเพื่อเป็นพุทธสถานนิกายมหายาน กระทั่งความยิ่งใหญ่ของขอมลดลงในเวลาต่อมา พร้อมการเติบโตของอาณาจักรอื่น อันทำให้ชื่อเมืองพิมายลดความสำคัญเช่นกัน และที่ได้รับการเอ่ยถึงในหน้าประวัติศาสตร์ไทยมีเพียงเมืองนครราชสีมา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพิมายเท่านั้น

สำหรับประวัติศาสตร์ยุคใหม่ กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2479 ก่อนเวลาถัดมาจะมีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ด้วยความร่วมมือของประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี เพื่อจัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2532 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เขียวด้วยสนามหญ้า บริเวณทางเข้าคือศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ส่วนลักษณะของปราสาทคงรูปแบบแผนผังเดิมทุกประการ แม้สิ่งปลูกสร้างหลายส่วนหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังไม่สมบูรณ์นักก็ตาม อันประกอบด้วย พลับพลา สะพานนาคราช ซุ้มประตูและกำแพงแก้วหรือโคปุระ ระเบียงคด บรรณาลัย หอพราหมณ์ พระปรางค์ และปราสาทประธาน

สิ่งก่อสร้างของปราสาทหินพิมายส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาวผสมกับหินทรายสีแดง ปราสาทองค์ประธานมีความสวยงามโดดเด่น มีภาพสลักบริเวณทับหลังและหน้าบันที่งดงาม เป็นเรื่องราวขององค์เทพ พุทธศาสนา รวมทั้งมหากาพย์รามายณะ มีหลายส่วนที่ยังคงความสมบูรณ์พอสมควรน่าศึกษาเที่ยวชม ขณะที่โบราณวัตถุส่วนมากได้รับการนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ไม่ไกลจากปราสาท ดังนั้นเที่ยวที่นี่เสร็จแล้วแนะนำให้ไปชมที่พิพิธภัณฑ์ด้วยล่ะ

เราสามารถเดินชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ได้ด้วยตัวเองโดยรอบ หรือหากต้องการมัคคุเทศน์นำชมพร้อมบรรยายเกร็ดความรู้ต่างๆ ก็ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ใครไม่มีความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และปราสาทขอมมากนัก การมีมัคคุเทศก์นำชมจะเสริมสร้างความสนุกได้มากขึ้นหลายเท่าตัวเชียวนะ

สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวปราสาทหินพิมายอีกรูปแบบก็ต้องรอสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีเทศกาลเที่ยวพิมาย เป็นประจำทุกปี นอกจากมีการออกร้านขายของต่างๆ บริเวณตลาดแล้ว ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ยังมีการจัดแสดงแสง สี เสียง เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทหิน และอาณาจักรขอมอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นการแสดงที่สักครั้งน่ามาชมเป็นบุญตา และมีของแถมเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่แม่น้ำมูล กับกิจกรรมอื่นๆ อีกเพียบ

ความอลังการของปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเรานั้นต้องมาชมให้เห็นด้วยตัวเองถึงจะบรรยายความรู้สึกได้ทั้งหมด เพราะมนต์ขลังและเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์ของพิมายนั้นช่างน่าสัมผัสเหลือเกิน

: อยู่ในตัวอำเภอพิมาย เปิดทุกวัน 07.30-18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0-4447-1568

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อลังการปราสาทขอม

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ