Homeตะวันออกเฉียงเหนือ › พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

มาเยือนพิมายแล้วก็ต้องมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ก็ว่าได้ ภายในตามตำรับแหละนะคือรวบรวมวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยแบ่งเป็นยุคสมัยคือก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา รัตนโกสินทร์ ความน่าสนใจที่สุดอยู่ที่ยุคลพบุรีหรือเวลาอาณาจักรขอมรุ่งโรจน์ มีทับหลังหินทรายแกะสลักสวยงามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ทวยเทพตามคติของศาสนาฮินดูมากมาย เป็นโบราณวัตถุล้ำค่ายากแก่การประเมินค่า ขณะเดียวกันยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายยุค อันเป็นภาพสะท้อนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี

: อยู่ที่ถนนท่าสงกรานต์ อำเภอพิมาย ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0-4447-1167

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ