Homeตะวันออกเฉียงเหนือ › อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์


อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

กลางทุ่งนาที่บ้านสัมฤทธิ์ตะวันออก ตำบลสัมฤทธิ์ นั่นคือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาวโคราช เพราะเป็นหนึ่งในสมรภูมิต่อสู้กับกองทัพลาว เจ้าอนุวงศ์จากกรุงเวียงจันทร์ ครั้งเกิดศึกที่ทำให้พวกเรารู้จัก ย่าโม หรือท้าวสุรนารีนั่นเอง แต่ที่ทุ่งสัมฤทธิ์เน้นให้เห็นถึงวีรกรรมของวีรสตรีอีกท่านหนึ่งคือนางสาวบุญเหลือ ซึ่งต่อสู้และยอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติ

นางสาวบุญเหลือนำกำลังชาวบ้านเข้าสกัดกองทัพศัตรู ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งยังจุดไฟทำลายเกวียนที่บรรทุกดินระเบิดจนตัวเองต้องสิ้นชีพ จนทำให้นางสาวบุญเหลือ หรือย่าเหลือ เป็นอีกวีรสตรีที่ได้รับการกล่าวขานคู่กับย่าโมอยู่เสมอ

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งโล่ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 ตรงกลางคืออนุสรณ์จำลองเหตุการณ์นางสาวบุญเหลือนำชาวบ้านเข้าสู้รบ ในพื้นที่ยังมีศาลาที่เป็นทีี่ตั้งของรูปปั้นนางสาวบุญเหลือเคียงข้างกับย่าโม โดยจะมีงานรำลึกถึงวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ทุกวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี

: อยู่ที่บ้านทุ่งสัมฤทธิ์ตะวันออก อ.โนนสูง มีแยกเข้าจากทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ หลัก กม.ที่ 192 (เยื้องกับทางเข้าแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท) โดยเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ