Homeตะวันออกเฉียงเหนือ › วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย


วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

เรื่องความสำคัญ วัดศาลาลอยเป็นวัดเก่าแก่เป็นที่เคารพในเมืองโคราชมาช้านาน สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นวัดร้าง ก่อนบูรณะสร้างขึ้นใหม่ในช่วงที่ย่าโมนำทัพชนะเจ้าอนุวงศ์สำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2370 และนำไพร่พลเดินทางกลับเมือง ทำให้วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์บรรจุอัฐิของย่าโมอีกด้วย

นอกจากนั้นในวัดมีศิลปะโดดเด่นด้วยพระอุโบสถซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เพราะเป็นพระอุโบสถเรียบง่ายแต่ร่วมสมัย มีการใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกียนมาตกแต่ง ดูยังไงก็ไม่ค่อยจะเหมือนโบสถ์ตามวัดทั่วไป ภายในมีพระประธานเป็นพระยืนปางห้ามสมุทร พระนามเต็มยาวเหยียด “พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิมาล วรสันติสุขมุนินทร์” ส่วนด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ

วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพของคนพื้นที่อยู่แล้ว แต่ว่าระยะหลังโด่งดังเป็นพลุแตกและเจริญขึ้นอีกจากการที่หมอดูชื่อดัง โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ แนะนำให้ผู้คนมาร่วมกันพัฒนาวัด ทำบุญ สะเดาะเคราะห์กัน ประชาชนเลยแห่แหนกันมาไม่ขาดสาย คิดดูสิว่าถึงขนาดมีร้านกาแฟในวัดเชียวนะ

: ซอยเข้าวัดอยู่ตรงหัวโค้งคูเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทางหลวงหมายเลข 224

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ