“Fast Track with Slow Life City”


“Fast Track with Slow Life City ก้าวไปข้างหน้ากับเมืองหน้าอยู่..นครนายก”

IMG_1341 IMG_1344

IMG_1401

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ เดินหน้าปรับภาพลักษณ์และกำหนดแผนการตลาดใหม่ให้กับจังหวัดนครนายก โดยสร้างแบรนด์จังหวัดสู่ เมืองสุนทรียสาระ (Slow Life) เน้นกลุ่มเป้าหมายเดินทางเยี่ยมชมเพื่อบำบัดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมเปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558  ได้แก่ โครงการ “Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พร้อมเปิดตัวเส้นทางพิเศษสิริมงคล เสริมสุขภาพกายและใจ ในวันที่ 11 ธันวาคม และ “งานลอยกระทง นครนายก 2558” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดนครนายก

IMG_1358 IMG_1392

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า “จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ด้วยระยะเวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง “อาศรมปัญญา” เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่ดินส่วนพระองค์ ได้แก่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและเพียงพอ ควบคู่ไปกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์ เกษตรปลอดสารพิษ แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน อาคารพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. 100 ปี เป็นต้น ขณะเดียวกันมีจุดเด่นสำคัญคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ประกอบด้วย 9 แหล่งสักการะ 6 น้ำตก 4 หน้าผา 4 เขื่อนและอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

IMG_1377 IMG_1387

โครงการ Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนบัดนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทั้งสิ้นเกือบสี่พันราย ซึ่งทางจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ทุกวันพุธมาโดยตลอด โดยใช้เส้นทางจริงรวมทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดระเบียบ ความปลอดภัย การเตรียมสถานที่ เพื่อให้งานในวันที่ 11 ธันวาคม ออกมาสมบูรณ์สมพระเกียรติโดยใช้เส้นทางสิริมงคล เริ่มต้นจาก ศาลากลางจังหวัด ปั่นไปตามถนนหมายเลข 3049 เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร และเลี้ยวกลับบริเวณ สระมะนาวรีสอร์ท จากนั้นปั่นจนถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้าย ปั่นตรงผ่านวัดเขานางบวช เข้าถนนหมายเลข 3229 ปั่นจนถึงสี่แยกวัดอุดมธานีแล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนสุวรรณศร ผ่านจวนผู้ว่าฯ จะถึงสามแยกศิลาทอง เลี้ยวซ้ายไปยังศาลากลางจังหวัด เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนจังหวัดใด เหมาะสำหรับนักปั่นที่ต้องการแสวงหาความท้าทาย หลบหลีกความวุ่นวาย เข้าสู่ความสงบงดงามตามธรรมชาติตลอดสองข้างทาง

IMG_1392 IMG_1390

งานลอยกระทง นครนายก 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สวยสูงค่า งามสูงวัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร9. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างเวลา15.30-21.00 น. โดยมีไฮไลท์สำคัญได้แก่ ขบวนแห่กระทงรวมกว่า 10 ชุดที่วิจิตรตระการตา การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศสูงวัย รับสมัครเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง สุขภาพที่ดีของประชาชน ในสังคมและสิ่งแวดล้อมของนครนายก และเพื่อเป็นมิ่งขวัญให้แก่ลูกหลานต่อไป

IMG_1338

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครนายกได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร. 037-314765 มท.31129 E-mail : datanayok@hotmail.com สื่อสังคมออนไลน์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ