Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2558

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2558


ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2558 ในช่วงต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่จังหวัดน่าน

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัด“งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2558 ขึ้น โดยนัดเปิดสนาม ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 และนัดปิดสนาม ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น อันนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก

 จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น “ชุมชนคนต้นน้ำ” ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิต น้ำ จึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามเรียบง่าย และความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต ชาวน่านจึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เสน่ห์ของเรือเมืองน่านคือรูปลักษณ์ของเรือที่มีความโดดเด่นสวยงาม ลำตัวจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราช  นอกจากนั้นแล้ว เรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชน หรือหมู่บ้าน ซึ่งคนเมืองน่านกว่า 100 หมู่บ้าน มีจำนวนเรือแข่งรวมกันกว่า 200 ลำ  จึงนับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดีและมีเรือยาวมากที่สุดในประเทศไทย ภายใน “งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2558 มีกิจกรรม อาทิ การออกร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP (ไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา)

นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่จัดขึ้นในเขตตัวเมืองน่านแล้ว ยังมีการแข่งเรืออีกในหลายๆ อำเภอในจังหวัดน่าน อาทิ งานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2558 งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา ชิงถ้วยพระมหา ว. วชิรเมธี ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2558 งานประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา ชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2558 งานประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 งานประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 งานประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

                ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2558 ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2558 ที่จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0 5471 0234 ต่อ 138 – 139 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

boat1 boat2

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ