Homeตะวันออก › พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

เริ่มแรกต้องถามก่อนว่าจำได้หรือเปล่าคุณครูสอนมาว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร? ติ๊กต่อก… ติ๊กต่อก… ขอเฉลยแล้วกัน คือวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า อีกทั้งพระสงฆ์เหล่านั้นยังล้วนเป็นพระอรหันต์ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ยังไงล่ะ

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

ดั้งนั้นการสร้างพุทธอุทยานเพื่อรำลึกถึงวันมาฆบูชาย่อมต้องสร้างเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมกัน ยิ่งใหญ่และสวยงามน่าเลื่อมใสศรัทธามาก ส่วนคนที่อาจสงสัยว่าแล้วรูปหล่อภิกษุแถวแรกสุดซึ่งมีบาตรอยู่ด้านหน้าหมายถึงใคร บอกให้ว่าคือพระอสีติมหาสาวก หรือพระสาวกผู้มีความสำคัญ จำนวน 80 รูป ตั้งแต่ปัจวัคคีย์ทั้ง 5 คือพระโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสชิ จนถึงองค์สุดท้ายคือพระปิงคิยะ

นอกจากกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์สาวก พระเจดีย์ประจำปีเกิด พระประจำวัน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในอุทยานยังมีพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมปั้นทรายซึ่งมีความสวยงามและน่าชื่นชมในฝีมือมาก

: อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกสาริกา เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น.

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ