Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ


โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ภายใต้ “โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558” ซึ่งจะจัดกิจกรรมกระจายตามภูมิภาคต่างๆ 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้จัด ณ บ้านควนพลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจีรศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

S__17940602 S__17940603 S__17940605S__17940606S__17940604  S__17940607 S__17940608 S__17940609

 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นายภิสิษฐ์ ปิยสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ สำนักสนองงานพระราชดำริ กล่าวว่าสำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จึงได้เกิด “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ให้รักษาฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพ เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพื้นที่ ได้อย่างงยั่งยืน โดยในงานมีดารานักแสดงสาว แแพท-ณปภา ตันตระกูล”เป็นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ