Homeเก็บเรื่องมาเล่า พี่หนุ่ม สุทน › เก็บเรื่องมาเล่า เขาใหญ่-ปากช่อง

เก็บเรื่องมาเล่า เขาใหญ่-ปากช่อง


pee-nhum-talk-size-b

เมื่อนึกถึงอีสาน หลายคนคงนึกถึงความแห้งแล้ง  แต่ความจริงยังมีอะไรหลายอย่างซ้อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว  พี่พัก รีสอร์ทสวย  เที่ยวเพลินๆ  กับอ่าวไทยมาแล้ว คราวนี้  พี่หนุ่มสุทน มาเปลี่ยนทิศทาง เข้าประตูสู่อีสานกัน  ที่เมืองโคราช ไม่ว่าใคร  จะเดินทางไปอีสานต้องผ่านโคราช  เมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานก็ว่าได้ ตามมาดูว่าพี่สุทน แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบใกล้ ๆ กรุงเทพฯ

ถ้าเราจะเริ่มเดินทางก่อนเข้าโคราชตามเส้นทางมีที่ไหนให้แวะเที่ยวก่อนบ้างค่ะ

: อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ต้องนึกถึง อำเภอปากช่อง  เขาใหญ่  ต้องแวะไปให้ได้เลย พูดถึง ปากช่อง และเขาใหญ่ ก็ต้องพูดถึงดงพญาเย็น ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยนั้นตั้งแต่อำเภอแก่งคอย ของจังหวัดสระบุรี ก็เป็นส่วนหนึ่งของดงพญาเย็นเหมือนกัน  แก่งคอย มาจากแก่งที่อยู่ในลำน้ำป่าสัก สมัยก่อนผู้คนจะมารอขึ้นเรือบริเวณโขดหิน  ซึ่งมีลักษณะของแก่ง เพราะถ้ารออยู่ด้านบนอาจจะโดนสัตว์ป่ากินได้  เลยต้องมารอที่บริเวณนี้ และนั้นก็เป็นที่มาของคำว่าแก่งคอย  และอำเภอแก่งคอย ก็น่าจะเป็นจุดหมายแรกที่ต้องแวะก่อน ซึ่งจะมี วัดพระธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานให้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แวะนมัสการ รูปหล่อหลวงพ่อลา เกจิอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยที่ชาวบ้านให้เคารพนับถือ ในวิหารด้านหน้าวัด และยังมี  ถ้ำพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่กึ่งกลางเขาน้ำพุ เป็นถ้ำที่มีภาพจำหลักรูปพระโพธิสัตว์ บนผนังถ้ำ มีเจดีย์ทรงลังกา ศิลปะสมัยทวารวดี มีหินงอก หินย้อย บริเวณภายนอกถ้ำมีต้นไม้นานาพรรณ นอกจากนั้นยังมีถ้ำธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพีนี สวนหิน และถ้ำสงัดเจดีย์

 ความเป็นมาของดงพญาไฟ และสมัยก่อนใช้เส้นทางไหนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ค่ะ

: ถ้าพูดถึงความเป็นมา ของเส้นทางคมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่มีถนนหนทางตัดฝ่าผืนป่าดงพญาไฟ ดั่งเช่นในปัจจุบัน การเดินทางระหว่างสระบุรี ไปโคราช จึงยากลำบากอย่างยิ่ง ต้องเดินเท้า ผ่านผืนป่าอ้อมสันเขาไป ค้างคืนในป่าถึง 2 คืนถึงจะพ้น  แต่จะไม่มีใครเดินทางไปคนเดียว จะต้องเดินทางไปหลายๆ คนในบันทึกประวัติศาสตร์ บางครั้งเดินทางก็เจอศพ  ซึ่งเป็นไข้ป่าตายบ้าง สัตว์ป่ากัดตายกันบ้าง จนไม่มีใครกล้าเข้าไป  ผู้คนจึงตั้งชื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ว่า ป่าดงพญาเย็น ในปี 2434  เมื่อพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ทางรถไฟเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสาน  โดยตัดผ่านดงพญาไฟ ช่วงนี้  ทั้งนายช่าง และแรงงาน จำนวนมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ร่วมสร้างทางรถไฟ ต่างก็พาชีวิตมาสังเวย กับไข้ป่า ทั้งสัตว์ป่า เป็นจำนวนมาก ศพกองกันเป็นภูเขาเลากา สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสลดพระทัยยิ่งนัก ให้ยุติการสร้างทางรถไฟไว้เพียงเท่านี้ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กลับผู้ตาย เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาทำพิธีเปิดทางรถไฟที่โคราช ขณะเสด็จกลับได้ผ่านป่าใหญ่ ดงดิบ ถึงสถานีรถไฟปากช่อง ได้ทรงรับสั่งถามว่า  “ป่านี้ชื่อว่าอะไร” ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้กราบ บังคมทูลว่าชื่อ “ป่าดงพญาไฟ” พระองค์ทรงรับสั่งว่าน่ากลัว” จึงตรัสว่า “ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ดงพญาเย็น เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์ ในวันข้างหน้า”

ผ่านอำเภอปากช่องบ่อยๆ  เห็นฟาร์มโชคชัย มีนักท่องเที่ยวมากมาย อยากรู้จักว่าเป็นมาอย่างไรค่ะ

: ในสมัยนั้นการเดินทางของชาวปากช่อง ก่อนที่จะมีการทำทางรถไฟ การเดินทางไปไหนมาไหนผู้คนจะเดินทางด้วยเกวียน หรือ เท้าเปล่า ซึ่งถนนหนทางไม่มี  ในสมัยนั้นที่อำเภอปากช่อง ใช้ม้าเป็นภาหนะ ไม่ว่าจะไปติดต่อราชการ ตามกำนันผู้ใหญ่บ้าน อะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้ม้าเป็นพาหนะไปพบปะผู้คน จึงมีการเลี้ยงม้าไว้ใช้ในการเดินทาง เมื่อทางรถไฟสร้างเสร็จป่าผืนนี้ก็แยกออกจากกัน  ผู้คนเข้าจับจองพื้นที่ทำไรทำนาบริเวณอำเภอปากช่อง  จะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่ สามารถเลี้ยงม้าได้เป็นอย่างดี  จึงมีการเลี้ยงม้าโดยเริ่มต้นจากฟาร์มโคนม  คือ ฟาร์มโชคชัยนั้นเอง ฟาร์มโชคชัยนำม้ามาเลี้ยงเพราะมีทุ่งหญ้า พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และมี พิพิธภัณฑ์รถเก่า ยังมีการแสดงโชว์ความสามารถคาบอยไนท์  ที่รู้จักกันและได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่องหากจากกรุงเทพฯ 159 กิโลเมตร

อยากให้แนะนำจุดที่น่าเที่ยวตามเส้นทางที่จะวิ่งเข้าเมืองโคราชด้วยคะ

: เมื่อเราเดินทางจากอำเภอปากช่อง จะเข้าอำเภอสีคิ้วเราจะเห็นลำตะคอง เป็นอางเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถ้าเลยเข้าไป ก็จะเห็นสวนเมืองพร  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์ที่น่าสนใจ อยู่บริเวณริมเขื่อนลำตะคอง  ภายในสวนเมืองพรจะมีร้านอาหาร   และร้านอาหารแถวนี้  ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาว ร้านอาหารจะเต็ม ถึงขนาดต้องจอง  เนื่องจากว่าผู้คนจะเดินทางไป    จำนวนมาก   เพื่อไปทานอาหารอร่อย สัมผัสบรรยากาศ ร่มรื่น วิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

ลำน้ำลำตะคอง เมื่อย้อนกลับในสมัยที่ ขอมเรืองอำนาจจะสร้างปราสาทหินพิมาย บริเวณพื้นที่ลำตะคองเป็นพื้นที่  ที่มีความสำคัญ เขานำเอาอิฐบริเวณนี้ไปสร้างปราสาทหินพิมาย โดยการล่องแพรไป และนำอิฐบรรทุกไป ใช้ช้างลากไป จนกระทั้งแล้วเสร็จ ถ้าเดินทางไปจะเห็นบริเวณนี้จะเห็นอิฐจำนวนมาก  ทั้งซ้ายทั้งขวา มีการวางสลักหินต่างๆ  เรียกได้ว่าสมัยขอมเรืองอำนาจบริเวณนี้หินจะมีความสำคัญมาก  ออกจากจุดนี้ ตามถนนมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จะมีวัดโน่นกุ่ม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ  อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ห่างจากเมืองโคราชประมาณ 45 กิโลเมตร       คุณสรพงษ์  ชาตรี เป็นผู้เริ่มดำเนินการ สร้างรูปหลอหลวงพ่อโต โบสถ์ และอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ภายในบริเวณวัด จะมีสวนอุทยานที่สวยงาม  ยังมีโรงอาหารหรือโรงทานให้รับประทานอาหารและบริจาค ทำให้เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งในโคราช ปัจุบันคนที่เดินทางผ่านประตูสู่อีสานมักจะไปสักการะบูชาหลวงพ่อโต เป็นจำนวนมาก

เชิญชวนนักนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เส้นทางปากช่อง-เขาใหญ่กันหน่อยค่ะ

: สำหรับใครที่เดินทางไปอำเภอปากช่องก็ลองท่องเที่ยวตามเส้นทางถนนมิตรภาพ  อิ่มแอมกับธรรมชาติ ป่าเขา และลำน้ำ แล้ว ก็อย่าลืม และท่องเที่ยวไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเอง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ชีวิตจะได้ไม่หยุดนิ่งที่หน้าโต๊ะทำงานอย่างเดียว แค่ก้าวออกมา ตามเส้นทางปากช่อง-เขาใหญ่เชื่อว่าคุณลืมไม่ลงเลยครับ

1362652441-032-o 1362652478-034-o korat_04

dsc09172

A7386967-2

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เล่าเรื่องเพชรบูรณ์
เก็บเรื่องมาเล่า นครนายก-ปราจีนบุรี
เล่าเรื่องเมืองบุรีรัมย์

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ