Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › “หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


“หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

นักปั่นนักท่องเที่ยวชาวไทย-ชาวต่างชาติ คึกคักแต่เช้า ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเส้นทาง “หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Green Tourism) พร้อมชม ชิม ช้อปในงานของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

S__7299082

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ชมรมจักรยาน
วังไกลกังวล สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน สถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน สโมสรโรตารี่
หัวหิน สโมสรไลออนส์หัวหิน เเละโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเส้นทาง “หัวหิน-ป่าละอู” ระยะทาง ประมาณ ๕๑ กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นพิธีปล่อยขบวนรถจักรยาน โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวรายงาน โดยมีนายปราโมทย์ สำเภาเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นที่หอนาฬิกา อำเภอหัวหิน และจุดหมายปลายทางอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายและรวบรวมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนักปั่นจักรยานทุกท่านจะได้มีโอกาสชม ชิม ช้อปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ทุเรียนป่าละอู มังคุด เงาะ ฯลฯ ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จะนำผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า ฯลฯ มาจำหน่ายอีกด้วย

S__7299083 S__7299084

นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เส้นทาง “หัวหิน – ป่าละอู” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจกันเองของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหัวหิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน ซึ่งมีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ปัจจุบัน ทุเรียนป่าละอู ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อย ด้วยเป็นทุเรียนที่มีผิวละเอียด รสชาติหวานจัด กลิ่นไม่รุนแรง ที่สำคัญมีเม็ดที่ลีบนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จนทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก และพลิกพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีรายได้ และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”

S__7299085

นางอรสา อาวุธคม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ป่าละอู เป็นพื้นที่ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดไว้ในแผนการตลาดปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน และหันมาท่องเที่ยวแบบประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้รถจักรยานในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวลักษณะแบบ Slow Life Travel ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการเพิ่มมากขึ้น และขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวพิจารณาเพิ่มจำนวนวันที่จะเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะในจังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ มากมายในทุกๆ ๘ อำเภอ สามารถสอบถามข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๑๓๘๘๕ และหมายเลข ๐๓๒-๕๑๓๘๗๑

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายการเสวนา บ้าน:รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ เนื่องในงาน Thailand Social Expo 2019
เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ