Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558


งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการแสดงและกิจกรรมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง, หน้าศาลหลักเมืองและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

S__5874286 S__5874287

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงความพริอมในการจัดงานและการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งในภาพรวมการจัดงานเน้นให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ โดนเฉพาะกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ซึ่งเข้าชมมาตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2558

ด้านนายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการประกวดภาพถ่ายเยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษา ซึ่งในปีนี้ มีคุ้มวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม 11 คุ้มวัด ประกอบด้วยวัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดเลียบ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และวัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมนี้ยังได้จัดเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ โดยมีศิลปินจากประเทศตุรกี,ญี่ปุ่น,เนปาลและผระเทศไทย เข้าร่วมแกะสลักเทียนที่สนามทุ่งศรีเมืองระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2558

S__5874288 S__5874291

ส่วนนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการเตรียมจัดกิจกรรมถนนสายธรรม-ถนนสายเทียน,พิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่าง ,การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง,การประกวดต้นเทียนพรรษา

นอกจากนี้ยังมีการแสดงในชุดงิ้วต่องต้อนออนซอนเมืองอุบล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ราชภัฏ อุบลราชธานี ให้รับชมก่อนเปิดงานแถลงข่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายการเสวนา บ้าน:รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ เนื่องในงาน Thailand Social Expo 2019
เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ