Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › คาราวานบุญท่องเที่ยววิถีไทยวิสาขโลก

คาราวานบุญท่องเที่ยววิถีไทยวิสาขโลก


วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองตลาดภาคกลาง ดำเนินการจัดโครงการ “คาราวานบุญ ท่องเที่ยววิถีไทย   วิสาขโลก” ในวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยนำนักท่องเที่ยวประมาณ ๑,๐๐๐ คน เดินทางโดยรถตู้ จำนวน ๙๙ คัน จัดทำเส้นทางนำร่องจำนวน ๔ เส้นทาง ดังนี้ :

เส้นทางที่  ๑  :  เติมบุญ เพิ่มบารมี สักการะพระสมเด็จองค์ปฐมสามกษัตริย์ ณ วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี
โดย พระครูโสภณพรหมรังษี นนทบุรี-ปทุมธานี-นครนายก (วัดเล่งเน่ยยี่/วัดเจดีย์หอย/วัดพรหมมหาจุฬามุนี)

เส้นทางที่  ๒  : เติมบุญ เพิ่มพลังชีวิต ด้วยกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ วัดมหาธาตุ  โดย อ.คฑา  ชินบัญชร
นครปฐม-เพชรบุรี (วัดดอนหวาย/วัดมหาธาตุ/วัดข่อย)

เส้นทางที่  ๓  : เติมบุญ ฝึกจิต เพิ่มสติ ด้วยกิจกรรมเจริญสติปัฏฐานด้วยเสียงเพลง ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์                
โดย คุณนรีกระจ่าง คันธมาส  สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (วัดป้อมวิเชียร/วัดบางกุ้ง/วัดจุฬามณี)

เส้นทางที่  ๔  : เติมบุญ เพิ่มพลัง กับศาสตร์กระจกสี ณ พุทธอุทยาน โดย อ.บอย ไพ่ผ่องญาณ
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง  (พระอุโบสถกลางน้ำ มจร./วัดใหญ่ชัยมงคล/พุทธอุทยานมหาราช/วัดม่วง)

นางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง กล่าวว่าการจัดโครงการ“คาราวานบุญ ท่องเที่ยววิถีไทย วิสาขโลก” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา และเสริมสิริมงคลด้วยศาสตร์แขนงต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในวันหยุดวันวิสาขบูชาในรูปแบบหมู่คณะ ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคภาคกลางพร้อมเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพประเภทกลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มครอบครัว เพื่อพัฒนาฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ขยายตัวและกว้างขวางยิ่งขึ้น คาดว่าจะเกิดรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้แก่ท่านสื่อมวลชนที่สนใจประชาสัมพันธ์การจัดงานในโครงการดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ทั้งนี้นักท่องเที่ยว ที่สนใจร่วมเดินทางใน“คาราวานบุญ ท่องเที่ยววิถีไทยวิสาขโลก” ราคาเริ่มต้น ๔๙๙.-บาท/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  TAT Contact Center ๑๖๗๒, สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ๐๒-๗๐๔-๙๑๙๑, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ๐๒-๑๙๒-๑๙๒๔-๖, สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ๐๘๕-๓๓๔-๔๔๘๕ และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ๐๒-๖๔๒-๕๔๖๕ และ www.เที่ยวภาคกลาง.com

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สายด่วน ๑๖๗๒ โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๓๐๙

sss12

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (5) unnamed (6) unnamedIMG_9800

บทความที่เกี่ยวข้อง

OTOP – D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน
เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ