Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๘


                “โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ นำโดย นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในงานมีการแถลงข่าว “โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับประชาชน และภายในงานยังได้พบกับนักแสดงสาวสวย “แพท – ณปภา ตันตระกูล” อีกด้วย

                ที่มา ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการต้นไม้ของฉันตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นโดยร่วมมือกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการพระราชดำริ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ในชั่วโมงเรียนให้เด็กนักเรียนในประเทศซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาค โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด กรอกดินใส่ถุง เพาะกล้าไม้ จนกระทั่งการดูแลกล้าไม้ในแปลงและนำไปปลูก ทุกคนปลูกตนเองคนละ ๑ ต้น และบำรุงดูแลจนจบการศึกษา ซึ่งโครงการนี้นอกจากทำให้เด็กนักเรียนที่ได้ดูแลต้นไม้ของตนเองแล้ว ยังได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้อีกด้วย

 _WAT7728 _WAT7736 _WAT7765 _WAT7782 _WAT7792 _WAT7797 _WAT7800 _WAT7810 _WAT7829 _WAT7831 _WAT7844 _WAT7844_FB _WAT7844_smm _WAT7862 _WAT7864 _WAT7868 _WAT7873 _WAT7878

Rate this post

บทความที่เกี่ยวข้อง

เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ