Homeสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย › อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจจัดตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ พื้นที่เดิมคือ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 มีเนื้อที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,750 ไร่ อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น เขาค้อถือเป็นอุทยานแห่งชาติใหม่ซิงๆ ก็ว่าได้เพราะเพิ่งได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อกลางปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 125 ของประเทศไทย จุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ คือบริเวณวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์เดิม ซึ่งตอนประกาศเป็นอุทยานฯ ทีแรกใช้ที่นั่นเป็นที่ทำการฯ ก่อนย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นพระตำหนักเขาค้อในพื้นที่เดิมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก ปัจจุบันกำลังปรับปรุงที่ทำการฯ ให้พร้อมรับการท่องเที่ยวในอนาคต

น้ำตกธารทิพย์

น้ำตกธารทิพย์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ เกาะ แก่ง หน้าผา จุดชมทิวทัศน์ แหล่งประวัติศาสตร์ของสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นเวลายาวนานจึงสงบ ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อหมู่บ้าน/สะพานจะใช้ชื่อ/นามสกุล เป็นอนุสาวรีย์แก่ผู้เสียสละชีวิตหลายท่าน พระตำหนักเขาค้อที่สวยงาม สร้างไว้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเสด็จที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ เป็นที่ประทับแรม ฯลฯ

ลักษณะภูมิประเทศของเขาค้อ มีลักษณะเป็นเทือกเขายาวตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้ ตอนบนสุดเป็นภูเขาสูงชัน สภาพภูมิอากาศ ฤดูหนาวอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็น เหมาะกับการเดินทางมาท่องเที่ยว ฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 21.93 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนช่วงกลางวัน ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก (เป็นป่าปลูกกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่) ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าดงดิบ ทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ยาง สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง เต็ง รัง ตะเคียนทอง สนเขา ก่อ สมุนไพร กล้วยไม้ป่าต่างๆ นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า เสือไฟ หมูป่า กระจง เม่น กระต่ายป่า ค่าง อีเห็น ตะกวด ไก่ป่า ลิงลมหรือนางอาย งูชนิดต่างๆ และนกชนิดต่างๆ มากกว่า 100 ชนิด

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกธารทิพย์
ชื่อเสียงของน้ำตกธารทิพย์สำหรับชาวเพชรบูรณ์ได้รับการพูดถึงมาช้านาน จนกระทั่งได้รับการประกาศให้เป็นวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ. 2538 ก่อนยกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อกลางปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ นอกจากน้ำตกธารทิพย์แล้วยังมี น้ำตกแก่งเลียงผา น้ำตกขั้นบันได น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกวังตุ้ม ฯลฯ ทว่าน้ำตกเหล่านี้ยังยากต่อการเข้าถึง บางแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง และบางแห่งเข้าถึงได้เฉพาะรถขับเคลื่อนสี่ล้อ

น้ำตกธารทิพย์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

น้ำตกธารทิพย์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

พระตำหนักเขาค้อ
เป็นพระตำหนักซึ่งทหาร ข้าราชการ และประชาชน สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับเป็นสถานที่ทรงงาน และแปรพระราชฐาน ในวโรกาสเสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่เขาค้อ พระตำหนักตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นจุดชมวิวอำเภอเขาค้อแบบพาโนรามาแสนเยี่ยมยอด บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย

พระตำหนักเขาค้อ

พระตำหนักเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
แท่งเสาหินอ่อนตั้งตรง สร้างขึ้นมาอย่างมีความหมาย โดย ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) เป็นผู้ออกแบบ แท่งเสาสามเหลี่ยมหมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ และทหาร ฐานกว้าง 11 เมตร คือ พ.ศ. 2511 อันเป็นปีเริ่มปฏิบัติการรุนแรงของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอด 24 เมตร บอกถึง พ.ศ. 2524 ปีซึ่งเปิดยุทธการครั้งใหญ่ ความสูงจากฐานถึงยอด 25 เมตร คือปี พ.ศ. 2525 อันเป็นปีสิ้นสุดการต่อสู้ด้วยอาวุธ และความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ 2.6 เมตร หมายถึงปี พ.ศ. 2526 อันเป็นปีเริ่มการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ด้านในอนุสรณ์สถานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและที่จารึกรายนามของวีรชนทั้ง 1,171 ชีวิต ซึ่งพลีชีพจากการปราบปรามความไม่สงบ โดยทุกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการจัดพิธีสมโภชอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์ผู้เสียสละ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อนุสรณ์ผู้เสียสละ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ฐานอิทธิ พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม
ที่ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ (ตั้งชื่อตาม พ.อ. อิทธิ สิมารักษ์) หรือพิพิธภัณฑ์อาวุธ สถานที่รวบรวมอาวุธสงครามที่ปลดระวางแล้ว มาจัดแสดงให้ประชาชนคนทั่วไปได้เที่ยวชม ถ่ายภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เป็นที่ระลึก ที่นี่มีจุดชมวิวสูงสวยท้าทายท้องฟ้าสดชื่นไม่แพ้ที่ใดทั้งตรงลานจอดรถและตัวพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นอกจากนี้มีลานกางเต็นท์ให้บริการอีกต่างหาก

พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม

พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม

เขาย่า
ระยะทางในการขึ้น เขาย่า จริงๆ แค่ 770 เมตร แต่ความท้าทายของการพิชิตเขาย่าคือ ตลอดเส้นทางไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนั้นเป็นทางชันชนิดเรียกว่าต้องไต่ขาขึ้นและกลิ้งขาลง ทิวทัศน์บนยอดเขาแม่ย่าเป็นวิวเดียวกับที่มองเห็นจากจุดชมวิวด้านล่างตรงพระตำหนักเขาค้อเพียงทว่าอยู่ในมุมสูงกว่ามากและมองได้ไกลกว่ามาก เส้นทางเดินขึ้นยอดเขาย่าอยู่ด้านหลังร้านกาแฟและร้านค้าสวัสดิการบนพระตำหนักเขาค้อ แนะนำเฉพาะผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเท่านั้น

เขาย่า

เขาย่า

เขาย่า

เขาย่า

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ