HomeFixNews › กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช


โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี

“นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม”

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” จากการนำของ นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบัน คือแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น และการมอบประสบการณ์ที่ “ดีกว่าเดิม” ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่กระจายอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยศักยภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ พร้อมนำเสนอเนื้อหาสาระที่เจาะลึก ตรงประเด็นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

แคมเปญ“นครศรีดี๊ดี นรศรีดีกว่าเดิม” นำเสนอภาพลักษณ์การสื่อสาร (Key Visual) ภายใต้แนวคิด “ดีกว่าเดิม” เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ๖ หมวดหมู่คือ

          นครแห่งอารยธรรมดี (Awesome Civilization) นำเสนอความโดดเด่นด้านอารยธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของศาสนสถาน การสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสุดยิ่งใหญ่ในชีวิต ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ ว่าที่มรดกโลก ศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป, หรือเอกลักษณ์ประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ, บุญสารทเดือนสิบ

นครหัตถศิลป์ (Awesome Handicraft) เมืองแห่งงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาทิ เครื่องถมเงิน – ทอง, ผ้ายกเมืองนคร, จักสานย่านลิเภา โดยช่างฝีมือที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมแต่ประยุกต์ให้มีความงดงามร่วมสมัย

นคร…ธรรมชาติดี๊ดี (Awesome Green) นครที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ อาทิ น้ำตกกรุงชิง ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ชมทะเลหมอกบนยอดภูที่สูงที่สุดของภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีความงดงามของท้องทะเล หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ความมหัศจรรย์ของผาหินพับผ้า หรือ ทัศนียภาพดุจภาพวาดของหาดหินงาม อำเภอสิชล

            นคร…แห่งวิถีชีวิต (Awesome Lifestyle) สัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตที่ ชุมชนบ้านแหลม  อำเภอท่าศาลา หมู่บ้านริมทะเล ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่าย มีอาชีพอยู่กับธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมการทำกรงนกหัวจุก การทอลาน ทำสปาโคลนในทะเล

           นคร…แห่งการเรียนรู้ (Awesome Knowledge) ชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง เยี่ยมชมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จทรงงาน ณ อำเภอปากพนัง ภายในยังจัดนิทรรศการแสดงวิวัฒนาการของพื้นที่ปากพนัง

           นคร…ของฝาก อาหารหรอยดี (Awesome Taste) อร่อยไปกับขนมจีนเส้นสดจัดมาในถาดสำรับน้ำยาให้เลือกแบบหลากหลาย เมนูเด็ดที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง และเลือกช้อปของฝากขึ้นชื่อหลากหลาย อาทิ ผ้ามัดย้อม, ยกเมืองนคร, ส้มโอทับทิมสยาม ฯลฯ

ทั้งนี้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” คาดหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สัมผัสนครศรี รู้จักเมืองดี๊ดี ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ในปี 2560 ร้อยละ 10 และสามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีให้จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะ เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

 

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 Press Tour ครั้งที่ 2

วัดเขาขุนพนม

ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการสันนิษฐานว่าแต่เดิม “วัดเขาขุนพนม” เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จหนีภัยทางการเมืองมายังจังหวัดพระนครศรีธรรมราช “ถ้ำขุนพนมหรือถ้าพระเจ้าตาก” มีความเชื่อต่อกันมาว่าภายในถ้ำแห่งนี้เป็นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมาบำเพ็ญเพียรภาวนาพร้อมด้วยผู้ติดตามจำนวนหนึ่งหลังจากที่ทางสละราชสมบัติ วัดแห่งนี้จึงมีพระรูปของพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ

 

ชุมชนพรหมโลก

       

ชุมชนพรหมโลก เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 250 ปี ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างอุทยานแห่งชาติเขาหลวง รวมถึงน้ำตกพรหมโลก โดยเฉพาะน้ำตกพรหมโลก ซึ่งถือเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้  “ชุมชนพรหมโลก ” เปิดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมากว่า 11 ปี จนกลายมาเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่สร้างอาชีพให้กับชุมชน พร้อมกับดูแลรักษาทรัพยากรไปด้วย เพราะความอุดมของผืนป่าที่อยู่เบื้องหลังน้ำตกพรหมโลกคือหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อมาถึงชุมชนพรหมโลกนอกจากเที่ยวน้ำตกแล้ว ที่นี่ยังสวนผลไม้แบบที่เรียกกันว่า “สวนสมรม” เป็นการปลูกพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรต่างๆ ผสมผสานหลากหลายไปกับผืนป่าไม่ว่าจะเป็นผักกูด ผักเหลียง จำปาดะ ทุเรียนพื้นบ้าน ผักหวานป่า กล้วยน้ำหว้า กล้วยเล็บมือนาง ลูกเนียง หม้างแผลน ค้างคาวดำ นงครวญ ฯลฯ  ที่นี่จะมีสีสันมากเป็นพิเศษในช่วงที่มีมังคุด เงาะ ทุเรียน ออกผลเต็มสวน  และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้สัมผัสใกล้ชิดวิถีชุมชนพื้นบ้านดั้งเดิม ผ่านการละเล่นของเด็ก ๆ ทั้งหมากขุม ปืนไม้ และการฝึกกิจกรรมมโนราห์ ที่นี่มีกิจกรรม 3 วัน 2 คืน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนพื้นบ้านอีกด้วย

 

ล่องแก่งคลองกลาย

  

 

กิจกรรมล่องแก่งจกบริเวณ ปกคลองพิตำ-ลานหินดาน ลัดเลาะไปตามโขดหิน แก่งใหญ่น้อยมากมาย เช่น แก่งหินหมอน แก่งช่องปน แก่งประและแก่งยาหนัด ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดงดิบที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี เรือที่ใช้ล่องแก่งจะเป็นเรือยางและใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณ หนึ่งชั่วโมง สามสิบนาที ถึง สองชั่วโมง

 

เขาจังโหลน 

 

ทะเลหมอก เขาจังโหลน ถือเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในนครศรีธรรมราชด้วยพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน จุดชมวิวทะเลหมอกเขาจังโหลน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของตำบลกรุงชิง ทางกลุ่มชาวบ้านพื้นที่บ้านพิตำ มีบริการนำนักท่องเที่ยวขึ้นชมทะเลหมอก การเดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวจะต้องใช้รถของกลุ่มนำเที่ยวของชาวบ้าน เพราะเป็นผู้ชำนาญเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเดินทางขึ้นไปชม พร้อมดื่มดำ่กับบรรยากาศยามเช้า ชมพระอาทิตย์ จิบกาแฟเคล้าสายหมอก สูดอากาศอันบริสุทธิ์ยามเช้าอันสดชื่น 

ที่ตั้ง : ม.3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ถ้ำหงส์

  

“ถ้ำหงส์”  ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขานัน ภายในถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านตลอดแนวถ้ำ ก่อนไหลลงใต้ดินไปสู่ลำธารภายนอก มีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตามากมาย และมีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำตกภายในถ้ำนับเป็นชั้นน้ำตกที่มีความสูงถึง 5 ชั้นเลยทีเดียว  การเดินชมถ้ำจะต้องเดินลุยน้ำไป ตามลำน้ำ ในถ้ำหงส์มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นถ้ำที่เหมาะสำหรับการศึกษาการกำเนิดของหินได้เป็นอย่างดี ส่วนในฤดูฝนจะ มีน้ำหลากจึงไม่ เหมาะแก่การท่องเที่ยว สาเหตุของการเรียกชื่อถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำหงส์เนื่องมาจากตำนานที่เล่ากันว่ามีนายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์และพบ หงส์อยู่ภายในถ้ำ แห่งนี้ เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.00

 

โบราณสถานเขาคา

     

 

กำเนิดของเมืองเก่าจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เมืองตามพรลิงก์ หรือตามมะพลิง  โบราณสถานบนยอดเขาคา ในครั้งอดีตเปรียบเป็นวิมานแห่งพระศิวะ เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในคาบสมุทรภาคใต้ เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วและยังคงทิ้งซากความรุ่งเรือง ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีแห่งความศรัทธา อันเป็นที่มาของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

เขาคา ประกอบด้วย ยอดเขา 2 ยอด มีโบราณสถานเรียงรายตามสันเขามีลักษณะเป็นเนินบนตะพักเขา บนเนินเขามีโบราณสถานเรียงรายตามสันเขา เนินเขาด้านทิศเหนือมีโบราณสถานสำคัญ 1 แห่ง สร้างหรือปรับแต่งด้วยหินธรรมชาติ ส่วนเนินเขาด้านทิศใต้ มีโบราณสถานก่ออิฐทั้งหมด 4 แห่ง สระน้ำโบราณอีก 3 แห่ง ต่อมากรมศิลปากรได้รวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญ โดยคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม ที่ยังหลงเหลืออยู่ และสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ โบราณสถานที่พบโดยรอบเขาคาปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม
โบราณสถานเขาคา ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาคา หมู่ 11 ต.เสาเทา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

 

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

 

ขึ้นชื่อเรื่องการขอได้ไหว้รับ มักเต็มไปด้วยผู้คนที่มาขอพรมากมาย จะขอให้ช่วยหาสิ่งของที่หาย ขอโชคลาภ ห้ามขออย่างเดียวคือความรัก

 

เขาพลายดำ

  

“เขาพลายดำ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต้ เป็นเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่ติดทะเลตรงแนวรอยต่อ เขาพลายดายังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ สถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่า เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ

 

สะพานไม้อ่าวเตล็ด

     

 

ท่าเรือสะพานไม้ทอดยาวไปในทะเล สามารถมาลงเรือไปชมโลมาสีชมพู เป็นอีกมุมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากทีเดียว
จากนั้นนาท่านลงเรือ ณ ท่าเรืออ่าวเตล็ด ล่องเรือหางยาว ชมความสวยงามของ หมู่เกาะทะเลใต้ สัมผัสความน่ารักของเจ้าโลมาสีชมพู หรือ ที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือ โลมาหลังโหนก ที่มีความแปลกใหม่ของธรรมชาติที่สรรสร้างให้ โลมาเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้เปลี่ยนสีผิวเป็นชมพู บริเวณแหลมหลักซอ จากนั้นเดินทางทางไปสัมผัส  บ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีการปลุกเสกหรือทำน้ำมนต์ ก็จะนำน้ำจากที่นี่ไปใช้ในพิธีกรรม และชม  เขาหินพับผ้า ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยามีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป ชาวต่างประเทศนั้นมักเรียกหินพับผ้าว่าเป็นแพนเค้กร็อค [PANCAKE ROCK] เนื่องจากหินพับผ้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน PUNAKAIKI ที่ตั้งอยู่ที่ทางเกาะใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์

 

สปาปลา “สวนนายรังสรรค์”

 

 

 

สวนนายรังสรรค์ สัมผัสกับสปาปลา ผ่อนคลายกับการ นั่งท่ามกลางธรรมชาติ จุ่มเท้าเบาๆลงไปในลาธารที่มีปลาตัวน้อยๆ คอยตอดเท้า ทำให้เรารู้สึกสบาย ผ่อนคลาย สามารถนอนแล้วแช่เท้าลงไปสร้างความเพลิดเพลินมากมาย

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา เบอร์โทร 075355160

www.nakhonsiawesome.com

Facebook : Nakhonsi Awesomeplus

 

 

 

 

 

Rate this post

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายการเสวนา บ้าน:รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ เนื่องในงาน Thailand Social Expo 2019
เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ