MENUMENU
MENUMENU

ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

บ้านหนองแวงเหนือ

ชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ ต.ภูปอ  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ ประวั...
Read More
บ้านเสมา

บ้านเสมา

ชุมชนบ้านเสมา  ต.หนองแปง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ประวัติความเป็นมา ...
Read More
บ้านโคกโก่ง

บ้านโคกโก่ง

ชุมชนบ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประวัติความเ...
Read More

ชุมชนจังหวัดขอนแก่น

บ้านดงสะคร่าน

ชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ประวัติความเป็...
Read More

บ้านโคกสง่า

ชุมชนบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประวัติคว...
Read More

บ้านคำหญ้าแดง

ชุมชนบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ต.โคกงาม  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น ประวั...
Read More

ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย

เสี้ยวน้อย

ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ...
Read More

ฝายดินสอ

ชุมชนบ้านฝายดินสอ หมู่ที่ 3 ตำบลดังบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ...
Read More
ชุมชนท่ามะไฟพัฒนา

ท่ามะไฟพัฒนา

ชุมชนบ้านท่ามะไฟพัฒนา ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม...
Read More

ชุมชนจังหวัดนครพนม

ไชยบุรี

บ้านไชยบุรี

ชุมชนบ้านไชยบุรี ต. ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ประวัติความเป็นม...
Read More

บ้านโพน

ชุมชนบ้านโพน ต. โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ประวัติความเป็นมา ความ...
Read More
บ้านหนองสังข์

บ้านหนองสังข์

ชุมชนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม ประวัติความเป็นมา ...
Read More

ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน

บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน

ชุมชนบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน หมู่ที่ 3, 9 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครร...
Read More

บ้านดู่

ชุมชนบ้านดู่ ต.เมืองปักธงชัย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา ประวัติควา...
Read More
ชุมชนไทยพัฒนา

บ้านไทยพัฒนา

ชุมชนบ้านไทยพัฒนา หมู่ 11 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา...
Read More

ชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

บ้านหอคำ

บ้านหอคำ

ชุมชนบ้านหอคำ ม.1 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ ประวัติความเป็นม...
Read More
บ้านสุขสาคร

บ้านสุขสาคร

ชุมชนบ้านสุขสาคร  ม.4  ต.ดอนหญ้านาง  อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ประวัติค...
Read More
บ้านคำสมบูรณ์

บ้านคำสมบูรณ์

ชุมชนบ้านคำสมบูรณ์  ม.3  ต.บึงโขงหลง  อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ ประวั...
Read More

ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

บ้านสนวนใน

ชุมชนบ้านสนวนใน  หมู่ที่ 3 ต.สนวน  อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ประวัติค...
Read More

บ้านโคกเมือง

ชุมชนบ้านโคกเมือง  หมู่ที่ 6, 9, 10, 18  ต.จรเข้มาก  อ.ประโคนชัย ...
Read More

บ้านเจริญสุข

ชุมชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ ...
Read More

ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

บ้านหัวขัว

ชุมชนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ประวัติความเป...
Read More
บ้านแพง

บ้านแพง

ชุมชนบ้านแพง ม.1 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประวัติความเป็นมา...
Read More
บ้านดงน้อย

บ้านดงน้อย

ชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประวัติคว...
Read More

ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

พาลุกา

บ้านพาลุกา

ชุมชนบ้านพาลุกา จังหวัดมุกดาหาร ประวัติความเป็นมา เดิมอยู่ภายใต้ก...
Read More
บ้านแข้

บ้านแข้

ชุมชนบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประวัติความเป็นมา...
Read More
บ้านหนองหล่ม

บ้านหนองหล่ม

ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ประวัต...
Read More

ชุมชนจังหวัดยโสธร

บ้านห้องแซง

บ้านห้องแซง

ชุมชนบ้านห้องแซง จ.ยโสธร ประวัติความเป็นมา ความเป็นมาของบ้านห้องแ...
Read More
บ้านศรีฐาน

บ้านศรีฐาน

ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร ประวัติความเป็นมา...
Read More
บ้านฟ้าหยาด

บ้านฟ้าหยาด

ชุมชนบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร ประ...
Read More

ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

จ้อก้อ

บ้านจ้อก้อ

ชุมชนบ้านจ้อก้อ หมู่ที่ 8 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ประวัติค...
Read More
โพนฮาด

บ้านโพนฮาด

ชุมชนบ้านโพนฮาด  หมู่ที่ 12  ต.ดงครั่งน้อย  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเ...
Read More
บ้านบุ่งเลิศ

บ้านบุ่งเลิศ

ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  หมู่ที่ 1, 2, 7, 9 ต.บุ่งเลิศ  อ.เมยวดี  จ.ร้อ...
Read More

ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

บ้านเมืองหลวง

บ้านเมืองหลวง

ชุมชนบ้านเมืองหลวง  หมู่ที่ 1, 2, 3  ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศ...
Read More
บ้านปราสาทเยอ

บ้านปราสาทเยอ

ชุมชนบ้านปราสาทเยอ  หมู่ที่ 1, 2, 10  ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีส...
Read More
บ้านกู่

บ้านกู่

ชุมชนบ้านกู่   หมู่ที่ 1, 14  ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ประวัต...
Read More

ชุมชนจังหวัดสกลนคร

บ้านจอมแจ้ง-สกลนคร

บ้านจอมแจ้ง

ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ประวัติความเป็นม...
Read More
บ้านแป้น

บ้านแป้น

ชุมชนบ้านแป้น ม.5  ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ประวัติความเป็...
Read More
บ้านหนองส่าน

บ้านหนองส่าน

ชุมชนบ้านหนองส่าน ม.11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ประวัติความเป็นมา...
Read More

ชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ชุมชนบ้านสวายจ๊ะ

สวายจ๊ะ

ชุมชนบ้านสวายจ๊ะ  หมู่ที่  1  ต.สวาย  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์...
Read More
บ้านอาลึ-สุรินทร์

บ้านอะลึ

ชุมชนบ้านอะลึ  หมู่ที่  4  ต.สำโรงทาบ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์    ...
Read More

บ้านอ้อมแก้ว

ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว  หมู่ที่  3  ต.ศรีสุข  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์ ป...
Read More

ชุมชนจังหวัดหนองคาย

บ้านหม้อ

บ้านหม้อ

ชุมชนบ้านหม้อ ม.7  ต.บ้านหม้อ  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย ประวัติค...
Read More
บ้านเดื่อ

บ้านเดื่อ

ชุมชนบ้านเดื่อ หมู่ 2 ต.บ้านเดื่อ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย ประว...
Read More
บ้านจอมแจ้ง

บ้านจอมแจ้ง

ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประวัติความเป็น...
Read More

ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านห้วยทราย

บ้านห้วยทราย

ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประวั...
Read More
บ้านภูพานทอง

บ้านภูพานทอง

ชุมชนบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประวั...
Read More

บ้านผาเจาะ

ชุมชนบ้านผาเจาะ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมา          ...
Read More

ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

บ้านคำเดือย

บ้านคำเดือย

ชุมชนบ้านคำเดือย  จ.อำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นม...
Read More
บ้านปลาค้าว

บ้านปลาค้าว

ชุมชนบ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา...
Read More
บ้านนาหมอม้า

บ้านนาหมอม้า

ชุมชนบ้านนาหมอม้า หมู่ 1, 7 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประวั...
Read More

ชุมชนจังหวัดอุดรธานี

บ้านโนนสวรรค์

โนนสวรรค์

ชุมชนบ้านโนนสวรรค์  ตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ปร...
Read More
บ้านเชียงแหว

บ้านเชียงแหว

ชุมชนบ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประว...
Read More
บ้านเชียง

บ้านเชียง

ชุมชนบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประวัตค...
Read More

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

บ้านท่าล้ง

ชุมชนบ้านท่าล้ง  ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประวัติความเป...
Read More
บ้านปากะหลาง

บ้านปากกะหลาง

ชุมชนบ้านปากกะหลาง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ประวัติความเ...
Read More
บ้านลาดเจริญ

บ้านลาดเจริญ

ชุมชนบ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ประวั...
Read More

ชุมชนจังหวัดเลย

บ้านหัวนายูง

บ้านหัวนายูง

ชุมชนบ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประวัติคว...
Read More
บ้านน้อย

บ้านน้อย

ชุมชนบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประวัติความเป...
Read More
บ้านผางาม

บ้านผางาม

ชุมชนบ้านผางาม  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย ประวัติความเป...
Read More