Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › “หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


“หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

นักปั่นนักท่องเที่ยวชาวไทย-ชาวต่างชาติ คึกคักแต่เช้า ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเส้นทาง “หัวหิน-ป่าละอู” ชูกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Green Tourism) พร้อมชม ชิม ช้อปในงานของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

S__7299082

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ชมรมจักรยาน
วังไกลกังวล สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน สถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน สโมสรโรตารี่
หัวหิน สโมสรไลออนส์หัวหิน เเละโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเส้นทาง “หัวหิน-ป่าละอู” ระยะทาง ประมาณ ๕๑ กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นพิธีปล่อยขบวนรถจักรยาน โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวรายงาน โดยมีนายปราโมทย์ สำเภาเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นที่หอนาฬิกา อำเภอหัวหิน และจุดหมายปลายทางอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายและรวบรวมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนักปั่นจักรยานทุกท่านจะได้มีโอกาสชม ชิม ช้อปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ทุเรียนป่าละอู มังคุด เงาะ ฯลฯ ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จะนำผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า ฯลฯ มาจำหน่ายอีกด้วย

S__7299083 S__7299084

นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เส้นทาง “หัวหิน – ป่าละอู” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจกันเองของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหัวหิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน ซึ่งมีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ปัจจุบัน ทุเรียนป่าละอู ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อย ด้วยเป็นทุเรียนที่มีผิวละเอียด รสชาติหวานจัด กลิ่นไม่รุนแรง ที่สำคัญมีเม็ดที่ลีบนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จนทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก และพลิกพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีรายได้ และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”

S__7299085

นางอรสา อาวุธคม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ป่าละอู เป็นพื้นที่ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดไว้ในแผนการตลาดปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน และหันมาท่องเที่ยวแบบประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้รถจักรยานในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวลักษณะแบบ Slow Life Travel ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการเพิ่มมากขึ้น และขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวพิจารณาเพิ่มจำนวนวันที่จะเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะในจังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ มากมายในทุกๆ ๘ อำเภอ สามารถสอบถามข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๑๓๘๘๕ และหมายเลข ๐๓๒-๕๑๓๘๗๑

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...