Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › “บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน”

“บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน”


“บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน”

จังหวัดลำพูน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้

บ่ายวันที่ (6 มิ.ย.60) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้มีการจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมืองสามไต เสนห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านธิเมือง ๓ไต ไตลื้อ ไตยอง และไตยวน โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดลำปาง, นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ , นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมแถลง โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากกาย อาทิ ร้านจำหน่ายมหกรรมอาหารและของดีตำบลบ้านธิ และกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นิทรรศการวิถีชีวิตวัฒนธรรม บ้านธิเมืองสามไต ,การเสวนาเรื่องภาพถ่ายในอดีต ,กาดมั่วครัวบ้านธิ ,ดนตรีโฟล์คซองคำเมือง ,การประกวดสาวงามบ้านธิเมืองสามไต, การแสดงซอพื้นเมือง, ขบวนแห่วิถีชีวิตวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต และพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น

จังหวัดลำพูน ขอชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2560

ภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะ”บ้านธิ”เมืองสามไต เน้นท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พักโฮมสเตย์ ชมวิถีทอผ้า ทัวร์สวนลำไย แหล่งฟาร์มโคนมใหญ่สุดภาคเหนือ พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้าช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอบ้านธิเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเนียวแน่น โดยเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไตลื้อ ไตยอง และไตยวน เป็นจุดเด่นและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดและพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ทั้งนี้อำเภอบ้านธิมีจุดเด่นหลายด้านที่สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนได้อีกแห่งหนึ่ง ในปี 2560 อำเภอบ้านธิจึงมีนโยบายที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาและต่อยอด รวมถึงเชื่อมโยงความโดดเด่นด้านวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ที่ยังคงร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งก็คือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวนหรือ”เมืองสามไต” สำหรับการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านธิ เป็นการนำเสนอสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เป็นจุดขาย เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สูง ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของไตลื้อ ไตยอง และไตยวน เน้นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้พักโฮมสเตย์กับชาวบ้านดูวิถีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีเกษตร ทั้งการทำนา ทำสวนลำไย และฟาร์มโคนม ซึ่งพื้นที่บ้านธิถือเป็นแหล่งฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ล่าสุดจังหวัดลำพูนได้สนับสนุนงบประมาณราว 1.9 ล้านบาท สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไตลื้อ เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ของ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอบ้านธิ เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งจะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนอีกแห่งหนึ่ง
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...