Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › “บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน”

“บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน”


“บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน”

จังหวัดลำพูน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้

บ่ายวันที่ (6 มิ.ย.60) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้มีการจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมืองสามไต เสนห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านธิเมือง ๓ไต ไตลื้อ ไตยอง และไตยวน โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดลำปาง, นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ , นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมแถลง โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากกาย อาทิ ร้านจำหน่ายมหกรรมอาหารและของดีตำบลบ้านธิ และกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นิทรรศการวิถีชีวิตวัฒนธรรม บ้านธิเมืองสามไต ,การเสวนาเรื่องภาพถ่ายในอดีต ,กาดมั่วครัวบ้านธิ ,ดนตรีโฟล์คซองคำเมือง ,การประกวดสาวงามบ้านธิเมืองสามไต, การแสดงซอพื้นเมือง, ขบวนแห่วิถีชีวิตวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต และพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น

จังหวัดลำพูน ขอชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2560

ภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะ”บ้านธิ”เมืองสามไต เน้นท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พักโฮมสเตย์ ชมวิถีทอผ้า ทัวร์สวนลำไย แหล่งฟาร์มโคนมใหญ่สุดภาคเหนือ พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้าช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอบ้านธิเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเนียวแน่น โดยเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไตลื้อ ไตยอง และไตยวน เป็นจุดเด่นและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดและพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ทั้งนี้อำเภอบ้านธิมีจุดเด่นหลายด้านที่สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนได้อีกแห่งหนึ่ง ในปี 2560 อำเภอบ้านธิจึงมีนโยบายที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาและต่อยอด รวมถึงเชื่อมโยงความโดดเด่นด้านวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ที่ยังคงร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งก็คือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวนหรือ”เมืองสามไต” สำหรับการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านธิ เป็นการนำเสนอสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เป็นจุดขาย เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สูง ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของไตลื้อ ไตยอง และไตยวน เน้นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้พักโฮมสเตย์กับชาวบ้านดูวิถีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีเกษตร ทั้งการทำนา ทำสวนลำไย และฟาร์มโคนม ซึ่งพื้นที่บ้านธิถือเป็นแหล่งฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ล่าสุดจังหวัดลำพูนได้สนับสนุนงบประมาณราว 1.9 ล้านบาท สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไตลื้อ เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ของ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอบ้านธิ เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งจะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนอีกแห่งหนึ่ง
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...