HomeBlogger › “ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” อีกหนึ่งพลังที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมพลังปัญญาของประเทศชาติ

“ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” อีกหนึ่งพลังที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมพลังปัญญาของประเทศชาติ


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี จัดแสดงนิทรรศการ “ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน

อีกหนึ่งพลังที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมพลังปัญญาของประเทศชาติ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ได้รับเกียรติจาก ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดอาคารนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นห่วงพสกนิกรชาวไทยและมุ่งให้ความสำคัญต่อการศึกษาสู่พระราชปณิธานในการพัฒนาประชาชนของประเทศ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท่านที่ปรึกษาบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเปิดอาคารนิทรรศการในครั้งนี้

IMG_8862 IMG_8887 IMG_8953 IMG_9023

โดยอาคารนิทรรศการ “ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” จัดแสดงอยู่ในบริเวณอาคารเรือนกล้วยไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 พื้นที่จัดแสดง ทางเข้าประดับด้วย “กังหันกล้วยไม้” ซึ่งกล้วยไม้เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลเอาใจใส่จึงจะผลิดอกสวยงามให้ได้ชื่นชม เฉกเช่นเดียวกับครูที่ต้องอาศัยเวลาในการปลูกฝังและสั่งสอนลูกศิษย์ให้เจริญเติบโตเป็นบุคคลากรที่ดีของชาติ และกังหัน เปรียบได้ดังการศึกษา เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่จะหมุนต่อไป ตามพระราชปณิธานอย่างไม่มีวันจบ ภายในอาคารได้จัดแสดงเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้

พื้นที่ที่ 1 “ความรู้ คือ รากฐาน” จุดเริ่มต้นแห่งการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาของครูแห่งแผ่นดิน ที่ทั้งสองพระองค์ ทรงตระหนักดีว่าความรู้นั้นเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่ต้องหยั่งลึกอย่างมั่นคง เช่นเดียวกับการสร้างคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติ โดยจัดแสดงวัตถุจำลองที่เป็นดั่งตัวแทนของความรู้และการศึกษาด้านต่าง ๆ

พื้นที่ที่ 2 “ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา” การรดน้ำ พรวนดิน และการดูแลรักษาต้นไม้แห่งปัญญาทั่วประเทศที่ มหาราชาผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน และมหาราชินี ครูผู้สรรค์สร้างงานศิลป์แห่งแผ่นดิน ทรงมอบแด่เหล่าราษฎร เล่าเรื่องผ่านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พร้อมชมวีดีทัศน์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

พื้นที่ที่ 3 “ผลิดอกผลความยั่งยืน” จากเมล็ดพันธุ์ที่ทรงปลูกและดูแล ได้ผลิดอกผลแห่งความสำเร็จเป็นครูต้นแบบ ในโครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ที่ร่วมดำเนินตามรอยพระบาท น้อมนำปรัชญาของพระองค์มาเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ สร้างคุณประโยชน์ต่อ วงการการศึกษาของชาติ

พื้นที่ที่ 4 “พระบารมีเพื่อปวงประชา” หลักแนวคิดสำคัญในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผู้เข้าชมสามารถน้อมนำพระราชปณิธานและหลักแนวคิดที่เปรียบเสมือนห้วงวิชาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปสานต่อแนวคิดและปรัชญาการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่ที่ 5 “มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมสร้างสังคมให้เกิดพลัง… ปัญญา ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” กว่า 135 ปี แห่งความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ 24 ปี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ยังความตระหนักรู้และให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ได้อาศัยความร่มเย็นโดยเสมอมา

ทั้งนี้ นิทรรศการ “ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ได้จัดแสดงอยู่ในบริเวณอาคารเรือนกล้วยไม้ โดยเปิดให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

IMG_9111 r003 r004 r005

บทความที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรู้จักวิถีชีวิตชาวคลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...