HomeFixNews › โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” (ภาคอีสาน)

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” (ภาคอีสาน)


โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” (ภาคอีสาน)

ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จ.อุดรธานี

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พี่หนุ่ม-สุทน  ได้เดินทางมาร่วมงานกับ ปตท.สผ. เค้าได้นำเยาวชนเดินทางมาเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้จำนวน70คน  วันที่9-11ตุลาคม  2560  ที่ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  โดยมีการคัดเลือกเยาวชนในสี่ภาคจากโรงเรียนต่างๆทั้งหมด700คนเขียนเป็นโครงการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ได้เยาวชนมาร่วมโครงการ70คนที่ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานีภายใต้แนวคิดของ ปตท.สผ คือเดินหน้าสร้างเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ภาคอีสาน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชนและได้นำเยาวชนเดินป่าเพื่อให้ศึกษาธรรมชาติและรู้คุณค่าของป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์และสัตว์ป่าถ้าป่าไม้ถูกทำลายต้นน้ำลำธารก็จะไม่มีอีกด้วยดังนั้นเยาวชนทั้ง70คนได้เรียนรู้มีผู้บรรยายให้แนวทางการป้องกันไฟป่าเมื่อได้ความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าบนเทือกเขาภูฝอยลม

นอกจากนี้ทาง ปตท.สผ ยังนำเยาวชนเข้าเรียนรู้การเปลี่ยนขยะมาเป็นพลังงานอันนี้น่าสนใจมากเนื่องจากขยะที่ทิ้งเช่นอาหารที่เหลือนำมาใช้ประโยชน์หมักให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพหรือมูลสัตว์หรือขี้วัว ขี้ควายมาหมักไว้เป็นก๊าซชีวภาพได้อย่างดีและปัจจุบัน ปตท.สผ ได้เข้ามาส่งเสริมภายในชุมชนบ้านทับไฮ อ.หนองแสง   จ.อุดรธานีมีการอบรมให้ความรู้แล้วนำขยะมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือนมากถึง50กว่าหลังคาเรือนและได้สอบถามชาวบ้านเค้าบอกว่าได้ผลดีมากๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้490บาทต่อเดือนพร้อมกันนี้ทาง ปตท.สผ ยังส่งเสริมให้โรงเรียนอีกสองโรงเรียนในเขตอ.หนองแสงเพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ก๊าซชีวภาพเมื่อเรียนรู้แล้วทางโรงเรียนได้ใช้ก๊าซชีวภาพมาหุงข้าวทำกับข้าวให้นักเรียนกินและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

โครงการนี้ยังไม่หมดแค่นี้พี่หนุ่ม-สุทนได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโสโครงการร่วมทุนบนฝั่ง(ประเทศไทย) ปตท.สผ เปิดเผยว่าโครงการนี้จะมีต่อไปในจังหวัดอื่นๆของภาคอีสานเนื่องจากทาง ปตท.สผ ได้น้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน. พี่หนุ่ม-สุทน เชื่อว่าโครงการขยะที่ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ทาง ปตท.สผ มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านทับไฮและเยาวชน70คนแล้วเยาวชนก็จะนำไปต่อยอดให้เพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อเขียนเป็นโครงการขยะก๊าซชีวภาพต่อไป. ภูฝอยลมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.อุดรธานีเป็นเทือกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันมากครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวภูฝอยลม  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรู้จักวิถีชีวิตชาวคลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...