HomeFixNews › โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” (ภาคอีสาน)

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” (ภาคอีสาน)


โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” (ภาคอีสาน)

ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จ.อุดรธานี

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พี่หนุ่ม-สุทน  ได้เดินทางมาร่วมงานกับ ปตท.สผ. เค้าได้นำเยาวชนเดินทางมาเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้จำนวน70คน  วันที่9-11ตุลาคม  2560  ที่ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  โดยมีการคัดเลือกเยาวชนในสี่ภาคจากโรงเรียนต่างๆทั้งหมด700คนเขียนเป็นโครงการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ได้เยาวชนมาร่วมโครงการ70คนที่ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานีภายใต้แนวคิดของ ปตท.สผ คือเดินหน้าสร้างเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ภาคอีสาน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชนและได้นำเยาวชนเดินป่าเพื่อให้ศึกษาธรรมชาติและรู้คุณค่าของป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์และสัตว์ป่าถ้าป่าไม้ถูกทำลายต้นน้ำลำธารก็จะไม่มีอีกด้วยดังนั้นเยาวชนทั้ง70คนได้เรียนรู้มีผู้บรรยายให้แนวทางการป้องกันไฟป่าเมื่อได้ความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าบนเทือกเขาภูฝอยลม

นอกจากนี้ทาง ปตท.สผ ยังนำเยาวชนเข้าเรียนรู้การเปลี่ยนขยะมาเป็นพลังงานอันนี้น่าสนใจมากเนื่องจากขยะที่ทิ้งเช่นอาหารที่เหลือนำมาใช้ประโยชน์หมักให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพหรือมูลสัตว์หรือขี้วัว ขี้ควายมาหมักไว้เป็นก๊าซชีวภาพได้อย่างดีและปัจจุบัน ปตท.สผ ได้เข้ามาส่งเสริมภายในชุมชนบ้านทับไฮ อ.หนองแสง   จ.อุดรธานีมีการอบรมให้ความรู้แล้วนำขยะมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือนมากถึง50กว่าหลังคาเรือนและได้สอบถามชาวบ้านเค้าบอกว่าได้ผลดีมากๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้490บาทต่อเดือนพร้อมกันนี้ทาง ปตท.สผ ยังส่งเสริมให้โรงเรียนอีกสองโรงเรียนในเขตอ.หนองแสงเพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ก๊าซชีวภาพเมื่อเรียนรู้แล้วทางโรงเรียนได้ใช้ก๊าซชีวภาพมาหุงข้าวทำกับข้าวให้นักเรียนกินและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

โครงการนี้ยังไม่หมดแค่นี้พี่หนุ่ม-สุทนได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโสโครงการร่วมทุนบนฝั่ง(ประเทศไทย) ปตท.สผ เปิดเผยว่าโครงการนี้จะมีต่อไปในจังหวัดอื่นๆของภาคอีสานเนื่องจากทาง ปตท.สผ ได้น้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน. พี่หนุ่ม-สุทน เชื่อว่าโครงการขยะที่ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ทาง ปตท.สผ มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านทับไฮและเยาวชน70คนแล้วเยาวชนก็จะนำไปต่อยอดให้เพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อเขียนเป็นโครงการขยะก๊าซชีวภาพต่อไป. ภูฝอยลมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.อุดรธานีเป็นเทือกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันมากครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวภูฝอยลม  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...