Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ


โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ภายใต้ “โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558” ซึ่งจะจัดกิจกรรมกระจายตามภูมิภาคต่างๆ 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้จัด ณ บ้านควนพลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจีรศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

S__17940602 S__17940603 S__17940605S__17940606S__17940604  S__17940607 S__17940608 S__17940609

 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นายภิสิษฐ์ ปิยสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ สำนักสนองงานพระราชดำริ กล่าวว่าสำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จึงได้เกิด “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ให้รักษาฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพ เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพื้นที่ ได้อย่างงยั่งยืน โดยในงานมีดารานักแสดงสาว แแพท-ณปภา ตันตระกูล”เป็นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...