Homeใต้ระนอง › แม่น้ำกระบุรี

แม่น้ำกระบุรี


แม่น้ำกระบุรี สายเลือดสองแผ่นดิน 

        จากเทือกเขาตะนาวศรี สู่ทะเลอันดามัน แม่น้ำกระบุรี คือ สายเลือดสองแผ่นดินไทย-พม่า พรมแดนขวางกั้นสองประเทศในบริเวณซึ่งแคบที่สุดของแหลมมลายู แม่น้ำกระบุรี เป็นแม่น้ำที่มีความพิเศษแปลกแตกต่างกว่าแม่น้ำอื่นใด สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และยังเป็นแม่น้ำที่มีความงดงาม แฝกแฝงไว้ด้วยความลับน่าค้นหามากมาย

แม่น้ำกระบุรี มีต้นกำเนิดมาจากผืนป่าตะวันตกในแนวเทือกเขาตะนาวศรี จากคลองกระเนยและคลองกะเดียงมารวมกันทางทิศเหนือของอำเภอกระบุรี ระหว่างทางไหลลงใต้ มีลำคลองน้อยใหญ่อีกมากมายมารวมกับแม่น้ำกระบุรี ตลอดแนวแม่น้ำเป็นพรมแดนไทย-พม่า ช่วงต้นแม่น้ำกระบุรี มีความกว้างแค่ไม่กี่สิบเมตรไม่ต่างจากแม่น้ำโดยทั่วไป ทว่าพอพ้นคอคอดกระมาสักระยะ แม่น้ำจะขยายตัวกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพเช่นนี้เป็นปรากฏการณ์เรียกว่า ชะวากทะเล อันเกิดจากแผ่นดินยุบตัว จากแม่น้ำกว้างไม่กี่สิบเมตรจะกลายเป็นหลักร้อยเมตร เพิ่มเป็นกิโลเมตรจนคล้ายปากอ่าวขนาดใหญ่ ช่วงที่แม่น้ำกระบุรีไหลลงทะเลอันดามัน บริเวณตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ปากแม่น้ำมีความกว้างมากกว่า 4 กิโลเมตร

            ลักษณะดังกล่าวทำให้แม่น้ำกระบุรีช่วงซึ่งเป็นชะวากทะเลรับอิทธิพลน้ำเค็มหนุนเข้ามามาก น้ำขึ้นน้ำลงค่อนข้างสูง มีน้ำเค็มไหลเวียนรวมกับน้ำจืดเป็นจำนวนมหาศาล เป็นแหล่งเติบโตของป่าชายเลน รวมทั้งกลายเป็นป่าชายเลนปากแม่น้ำ ซึ่งพบได้ไม่มากในประเทศไทยที่จะเกิดป่าชายเลนลักษณะนี้ในแม่น้ำห่างจากทะเลถึง 30 กิโลเมตร อีกทั้งเป็นป่าสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณช่วงคลองละอุ่นไหลลงแม่น้ำกระบุรีในอำเภอละอุ่น นอกจากนี้ยังมีคลองธรรมชาติขนาดใหญ่อีกหลายสายไหลจากฝั่งพม่ามาบรรจบกับแม่น้ำกระบุรีด้วย

ลักษณะเป็นชะวากทะเลกว้างใหญ่ ในแม่น้ำกระบุรีจึงมีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมาย โดยเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงปากคลองละอุ่นเป็นต้นมา บางเกาะเป็นของพม่า บางเกาะเป็นของไทย เกาะที่เป็นของไทยมีทั้งหมด 6 เกาะ คือ เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะยาว เกาะโขน เกาะปลิง เกาะนกเปล้า อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่วนบริเวณปากแม่น้ำมีเกาะขนาดกระจิริดชื่อเกาะสะระนีย์ หรือเกาะผี ปัจจุบันเป็นด่านตรวจของทหาร และมีการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเกาะ

          ดินแดนริมแม่น้ำกระบุรีทั้งสองฝั่งสลับกันเป็นเมืองขึ้นของพม่าและไทย (กรุงศรีอยุธยา) มาโดยตลอดในการทำสงครามของสองอาณาจักร จนกระทั่งช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำกระบุรีถือเป็นหัวเมืองหรือเมืองขึ้นของราชอาณาจักรสยามด้วย แต่ก็เสียดินแดนเหล่านี้ให้กับอังกฤษในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อันประกอบไปด้วย มะริด ทวาย และ ตะนาวศรี

          ตลอดแม่น้ำกระบุรี ชาวไทยและชาวพม่าข้ามฝากไปมาติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ (ไม่ต่างจาก ไทย-ลาว ริมสองฝั่งโขง) โดยเฉพาะสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านอำเภอละอุ่นกับมะลิวัลย์ของประเทศพม่า บางครอบครัวสองฝั่งน้ำต่างสัญชาตินั้นมีเชื้อสายเดียวกันด้วยซ้ำก่อนเกิดการแบ่งแยกดินแดน หรือข้ามไปปักหลักลงฐานไปมาหลายชั่วอายุคน ดังนั้นแม่น้ำกระบุรีจึงเสมือนสายเลือดของสองแผ่นดินแทบไม่อาจแยกได้ว่าเป็นไทยหรือพม่า

         ความยาวทั้งสิ้นของแม่น้ำกระบุรีอาจมีเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร ทว่าเรื่องราวของแม่น้ำสายนี้กลับใหญ่เกินความยาวยิ่งนัก…

แม่น้ำกระบุรี ระนอง

แม่น้ำกระบุรี ระนอง

แม่น้ำกระบุรี ระนอง

แม่น้ำกระบุรี ระนอง

แม่น้ำกระบุรี ระนอง

แม่น้ำกระบุรี ระนอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...