HomeBlogger › เที่ยว “ภูฏาน” ดินแดนแห่งอารยธรรม และวัฒนธรรมโบราณ

เที่ยว “ภูฏาน” ดินแดนแห่งอารยธรรม และวัฒนธรรมโบราณ


เที่ยว “ภูฏาน”
ดินแดนแห่งอารยธรรม และวัฒนธรรมโบราณ

IMG_3535

ด้วยยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในยุคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ยังคงมีประเทศหนึ่งที่ยังคงและดำรงไว้ซึ่งความเป็นอารยธรรม วิถีชีวิตของความเป็นพื้นเมืองแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประเทศที่ว่านี้ ก็คือ “ประเทศภูฏาน”

การเดินทางมาเยือน “ภูฏาน” ในครั้งนี้ เราได้สัมผัสได้ถึง สังคมความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เรียบง่าย ประชาชนดำเนินชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายาน ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาช้านานจากในสมัยอดีตกาล โดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกายของประชาชนชาวเมืองภูฏาน ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชุดพื้นเมือง ชุดท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุดประจำชาติ รวมไปถึงการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน โดยจะสังเกตได้จากอาคารบ้านเรือนที่มีการตกแต่งคล้ายๆ กัน ที่ยังคงเห็นลวดลายทางสถาปัตยกรรมโบราณ ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น “ภูฏาน” ได้อย่างชัดเจน

IMG_3518  IMG_3588

สำหรับใครที่อยากจะสัมผัสกับวัฒนธรรม และความเป็นอยู่แถบหิมาลัยแบบของแท้ดั้งเดิม ภูฏานเป็นจุดหมายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ และหลงใหลในเสน่ห์ของวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศอันเงียบสงบแห่งนี้ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนภูฏาน เพื่อแสวงหาธรรมชาติอันบริสุทธิ์หรือมาเยือนเพื่อจะพิชิตยอดหิมาลัย สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน อีกเช่นกัน นั่นก็คือ อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรม ที่แยกไม่ออกจากวิถีชีวิตชาวภูฏาน เพราะความเรียบง่ายของชาวภูฏานนั้น เราสามารถสัมผัสได้ทั่วทุกมุมของประเทศแห่งนี้ สภาพแวดล้อมหมู่บ้าน วัดวาอาราม ธงภาวนา และกงล้อภาวนาจำนวนนับไม่ถ้วน รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คน  

IMG_3621 IMG_3694 IMG_3770 IMG_3773

IMG_3780

นอกจากนี้ ประเทศภูฏาน ยังเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางทิวเขา และหุบเขา ที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ และนอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาลำเนาไพรแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนประเทศนี้ นั่นก็คือ ความท้าทายของยอดเขาหิมาลัยที่อยู่ลิบตาลดหลั่นลงมาจากทิเบต ตั้งตระหง่านรอคอยให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาพิชิตยอดเขาแห่งนี้อยู่ตลอดเวลา

“ภูฏาน” ประเทศแห่งมนต์เสน่ห์ ที่ยังรอคอยให้ทุกคนได้เดินทางไปสัมผัสกับความสมบูรณ์แบบแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกภายนอก

IMG_3831 ป้ายศูนย์อนุรักษ์ทาคิน 1 ภาพเกษตรกรรม รูปทาคิน 1

In globalization era. Whether it is the subject of the latest technology In the era of communication without borders. There is still one of the countries that still and maintain as a civilization. The lifestyle of the native traditional it perfectly. The country that is “Bhutan.”

Visiting “Bhutan.” this time, we have a sense of social well-being of the Bhutan. Still is the agricultural society that simple. The people live the way Mahayana Buddhism to maintain their culture. Culture for a long time from in the past especially in matters of dress of the people of Bhutan. Most still use traditional dress set, which is a set of national, local, including conservation of native language architecture and Bhutan. The observation of the buildings with a decoration similar, still see the ancient architectural pattern which is a symbol indicating a “Bhutan”.

For those who want to contact with the culture. And life an authentic traditional Himalayan belt Bhutan is the only goal for the favorite. And passionate in the charm of the culture of the country peaceful beautiful place. And for tourists who want to visit Bhutan. To seek natural, pure, or come to conquer the great Himalayas. One thing to notice clearly. That is the influence of religion and culture. That way the indistinguishable from Bhutan because of the simplicity of the Bhutanese. We can touch every corner of the country, villages with environment around their and the temples. Included the latent with smiles and laughter of people.

In addition, Bhutan is also a country with beautiful scenery. As the country is among the mountains and valleys, remains perfectly natural and besides plenty of balance.

บทความที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรู้จักวิถีชีวิตชาวคลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...