Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์


บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดงาน “เจียไต๋แฟร์ 2015 : มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์”   ชูนวัตกรรมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2558 ณ ไร่ชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

การจัดงาน เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ภายใต้แนวคิด  “กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา” เพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคผักเพื่อสุขภาพ  โดยจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ เทคนิคการเพาะปลูก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจ ได้ตื่นตากับการเดินเที่ยวชมพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ ที่นำมาจัดแสดงในโซนต่าง ๆ  ทั้งสายพันธุ์แปลก หายาก และสวยงาม อาทิ ฟักทองยักษ์แฟนซี ซึ่งมีผลขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 80 กิโลกรัม ตลอดจนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีในงานอีกด้วย

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

สำหรับงานงานเจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ ในปีนี้  มีการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่

1.โซน “รักษ์พันธุ์พื้นเมืองเพื่อความยั่งยืน” ให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2.โซน “กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา” ที่เน้นในเรื่องประโยชน์ของการทานผักผลไม้ ความรู้ทางโภชนาการ การเลือกผักผลไม้เพื่อการบริโภค และการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง

3. โซน “โฮมการ์เด้น คุณทำได้” นำเสนอไอเดียการทำสวนขนาดเล็กในบ้าน ผ่านการจัดแสดงบ้านตัวอย่าง 3 หลัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมในการเริ่มทำสวนเล็ก ๆ ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีส่วนของการจัดแสดงนวัตกรรมที่พลาดชมไม่ได้ คือ การปลูกพืชและเลี้ยงปลาแบบใหม่ที่เรียกว่า Aquaponics “อะควาโพนิค” ที่สร้างระบบน้ำไหลเวียน จากการเลี้ยงปลามาใช้ในการปลูกผัก, เทคนิคการปลูกพืชกลับหัว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านบนและด้านล่างกระถาง

4. โซน “รักษ์พืช รักเกษตรกร” เน้นการนำเสนอภูมิปัญญาไทย และวิธีแบบธรรมชาติในการเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการให้ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างปลอดภัย มีการจำลองบ้านไทยของเกษตรกร มีทุ่งนาสองฝั่ง และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานอยู่ในนั้น เช่น ข้าวโพด พริก ฯลฯ

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

5. โซน “พืชโรงเรือน”  จัดแสดงเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือน แสดงวิธีการจับเลื้อย เทคนิคการแขวน สามารถเข้าชมและถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม

6.โซน “ดอกไม้ในโรงเรือน” พื้นที่พิเศษซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับงานนี้เท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าชมงานพบกับความสวยงามของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ เป็นโซนพักผ่อนที่ผู้เข้าชมงานจะได้ถ่ายรูป พักดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารว่าง ไอศกรีม

7. โซน “คลินิกเกษตร” เป็นจุดศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ พร้อมการพูดคุยให้คำปรึกษาด้านการเกษตรจากนักวิชาการของเจียไต๋

8. โซน “กิจกรรมอื่น ๆ” อาทิ กิจกรรมตัดผักสด ร้านค้าผักสดและผลไม้สด ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์การเกษตร มุมต้นกล้า ไม้กระถาง เป็นต้น

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

การจัดงาน “เจียไต๋ แฟร์ 2015″  ครั้งนี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมงานฟรี ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2558 รวม 10 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเตรียมพร้อมในด้านการอำนวยความสะดวกในทุกด้านไว้อย่างเต็มที่ โดยผนึกกำลังกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก  เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมชมงาน ที่คาดกันว่าจะมีจำนวนมากกว่า 3 แสนคน

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

ททท.สำนักงานกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ มาร่วมเพลิดเพลินกับการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ ที่ห่างหายไปนานถึง 4 ปี  ในงาน “เจียไต๋แฟร์ 2015” ครั้งนี้  โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดงาน ได้ที่  https://www.facebook.com/chiatai.official

สอบถามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติม ติดต่อ  บริษัท เจียไต๋ จำกัด โทร. 02 639 4000 หรือ 02 023 4993  หรือสอบถามข้อมูลโรงแรม, รีสอร์ท ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงการจัดงาน ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี  โทร. 034 511200 และ 034 512500 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ Fan page facebook : เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ตะวันตก


เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ 18เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ 19เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ 20

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...