Homeดรรชนี › หุบกะพง เพชรบุรี

หุบกะพง เพชรบุรี


ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพอยู่ก่อนถึงชะอำประมาณ 4 กม. ตามเส้นทาง 3203 ตรงหลักกม.ที่ 201-202 จะมีทางแยกขวามือ เป็นทางลาดยาง เข้าไปอีก 8 กม. ก็จะถึงศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ซึ่งอยู่ในตำบลเขาใหญ่ เขตอำเภอชะอำ แต่เดิมมีสภาพแห้งแล้ง จนในปี พ.ศ.2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ที่จะช่วย เหลือเกษตรกรในนิคมเขื่อนเพชร โครงการพัฒนาชนบท “หุบกะพง” ตาม พระราชประสงค์ จึงได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2507 โดยมีประเทศอิสราเอลให้ความช่วยเหลือ โครงการนี้ชื่อว่า “โครงการไทย-อิสราเอล” ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืฃผลต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด มีการแนะนำให้เกษตรกร รู้จักการปลูกพืชตามหลักวิชาการ และมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง นักท่องเที่ยวสามารถ ซื้อผลิตผลทางการเกษตรได้ที่ ตลาดหน้าศูนย์สาธิต รวมทั้งสามารถซื้อสินค้าในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากป่านศรนารายณ์ เช่น รองเท้า กระเป๋า ตะกร้า

ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกะพง

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกะพง อยู่ในตำบลเขาใหญ่ เขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ก่อนถึงชะอำประมาณ 4 กม. ตามเส้นทาง 3203 ตรงหลักกม.ที่ 201-202 จะมีทางแยกขวามือ เป็นทางลาดยาง เข้าไปอีก 8 กม. ก็จะถึง ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกะพง

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรู้จักวิถีชีวิตชาวคลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...