Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › สำนักงานลพบุรีจัดงาน สืบสาน 2 ชาติพันธุ์ (ไท-ยวน ปะ ลาวเวียง)

สำนักงานลพบุรีจัดงาน สืบสาน 2 ชาติพันธุ์ (ไท-ยวน ปะ ลาวเวียง)


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรีจัดงาน สืบสาน 2 ชาติพันธุ์ (ไท-ยวน ปะ ลาวเวียง)เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตลาดน้ำลาวเวียง (วัดตะเฆ่)อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

อำเภอเสาไห้ ร่วมกับ ชุมชนชาว ไท-ยวน และ ชาวลาวเวียงได้เล็งเห็นถึงสำคัญของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ของชุมชน 2 ชาติพันธ์  จึงกำหนดจัดงาน “สืบสาน 2 ชาติพันธุ์” (ไท-ยวน ปะ ลาวเวียง)เพื่อถ่ายทอดความสวยงามของวิถีชีวิต แห่งวัฒนธรรม 2 ชาติพันธุ์ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันและยังเป็นการสร้างความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมโดยการอนุรักษ์และปลูกฝังให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากถิ่นฐานเดิมให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งกำหนดจัดงานได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่  28  กุมภาพันธ์ 2558 ณตลาดน้ำลาวเวียง(วัดตะเฆ่) อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของ 2 ชาติพันธุ์  การออกร้านอาหารพื้นเมืองกว่า 26 ร้าน ให้ทุกท่านได้ ชิมฟรี กินฟรีเป็นอาหารพื้นบ้าน ของลาวเวียง และไท-ยวน (จัดแบบคอกเทล)ชมการแสดงหลากหลายทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชมการแสดง แสง สีเสียง “ตำนานลาวเวียง” และขอเชิญทุกท่านแต่งการชุดประจำถิ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อำเภอเสาไห้ โทร. 036-391182 และ ททท.สำนักงานลพบุรี  โทร. 036-770096-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 –16.30 น.www.tat7.comหรือ Fanpage : Tat Lopburi

 IMG_2120 IMG_2377 IMG_2370 IMG_2322 IMG_2319 IMG_2250 IMG_2246 IMG_2222 IMG_2205 IMG_2196 IMG_2192 IMG_2167 IMG_2156 IMG_2152 IMG_2145 IMG_2138 IMG_2136 IMG_2135 IMG_2134 IMG_2132 IMG_2129 IMG_2128 IMG_2122 IMG_2121

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...