Homeตะวันออกเฉียงเหนือนครพนม › วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร


วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร

เมืองมรุกขนครเป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งก่อร่างและดับสูญลงระหว่างยุคซึ่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ วัดมรุกขนคร ถือเป็นวัดที่รวมใจของชาวบ้านประชาชนในพื้นที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน ภายในวัดมรุกขนคร มีพระธาตุองค์สวยงามคือ พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุองค์นี้เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ ใครสังเกตให้ดีจะเข้าใจไม่ยากเพราะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2536 องค์พระธาตุมรุกขนคร คล้ายคลึงกับพระธาตุพนม ถือเป็นพระธาตุประจำวันพุธกลางคืน แม้ พระธาตุมรุกขนคร จะเป็นพระธาตุซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาพระธาตุสำคัญของเมืองนครพนมแต่เป็นที่เคารพศรัทธาไม่แพ้พระธาตุอื่นใด บริเวณวัดมรุกขนคร ยังร่มรื่นร่มเย็นเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ขนาดย่อม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและสอนธรรมะให้แก่พุทธศาสนิกชนละแวกใกล้เคียง

การเดินทางมาสักการ พระธาตุมรุกขนคร ที่ วัดมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 212 ไปทางอำเภอเรณูนคร (แต่อยู่ฝั่งขาเข้าเมืองนครพนม) ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

วัดมรุกขนคร พระธาตุมรุกขนคร จ.นครพนม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...