Homeดรรชนี › ระยองอควาเรี่ยม (Rayong Aquarium)

ระยองอควาเรี่ยม (Rayong Aquarium)


ระยองอควาเรี่ยม (Aquarium) หรือ ที่รู้จักกันในชื่อของ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือตู้ปลาขนาดใหญ่ โดยสามารถเรียกขานกันไปต่างๆ นาๆ เพราะมีการจัดแสดงที่ผสมผสานเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ โดยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศไทยได้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สัตว์น้ำจืด และสัตว์น้ำทะเลน้ำเค็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละภาค โดยภาคตะวันออก และภาคใต้มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลางบางส่วนมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

ระยองอควาเรี่ยม1 ระยองอควาเรี่ยม2 ระยองอควาเรี่ยม3

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...