Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาอาเซียน ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาอาเซียน ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ


ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาอาเซียน

ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

งานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียน

จากการจัดงาน 1-4 มิถุนายน  2560 อนันตราปุระ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

                แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเรียนรู้เรื่องสุขภาพปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญและหันมาสนใจสุขภาพ ใส่ใจกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวีน  การใช้ธรรมชาติมาบำบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายมายิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญาไทย มีการส่งเสริมให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

คุณปฐมาวดี วาเลนไทน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุระ เปิดเผยว่าเพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มขึดความสามารถและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวม รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์แบบสหวิทยาการองค์รวม ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุระ แก่งหินเพิง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครนายก สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1 (Thailand Health 4.0) ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อนันตราปุระ แก่งหินเพิง ตำบลสำพันตา อภเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้รักสุขภาพได้เดินทางมาชมงานดังกล่าวมานี้

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก  จ.ส.ต.สกล ทองคำ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีสินค้าทางการท่องเที่ยวคุณภาพ-ร่วมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”  การแพทย์แผนไทยที่เป็นการแพทย์ทางเลือกเป็นแม่เหล็กหลักของจังหวัดปราจีนบุรีในการบำบัดรักษาสุขภาพโดยใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สำหรัลการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็นจุดเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ททท.สำนักงานนครนายก จึงเรียนเชิญนักท่องเที่ยวผู้สนใจรักสุขภาพเดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมชมได้ที่อนันตราปุระ หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.tat8.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...