Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาอาเซียน ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาอาเซียน ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ


ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาอาเซียน

ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

งานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียน

จากการจัดงาน 1-4 มิถุนายน  2560 อนันตราปุระ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

                แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเรียนรู้เรื่องสุขภาพปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญและหันมาสนใจสุขภาพ ใส่ใจกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวีน  การใช้ธรรมชาติมาบำบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายมายิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญาไทย มีการส่งเสริมให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

คุณปฐมาวดี วาเลนไทน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุระ เปิดเผยว่าเพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มขึดความสามารถและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวม รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์แบบสหวิทยาการองค์รวม ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุระ แก่งหินเพิง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครนายก สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1 (Thailand Health 4.0) ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อนันตราปุระ แก่งหินเพิง ตำบลสำพันตา อภเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้รักสุขภาพได้เดินทางมาชมงานดังกล่าวมานี้

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก  จ.ส.ต.สกล ทองคำ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีสินค้าทางการท่องเที่ยวคุณภาพ-ร่วมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”  การแพทย์แผนไทยที่เป็นการแพทย์ทางเลือกเป็นแม่เหล็กหลักของจังหวัดปราจีนบุรีในการบำบัดรักษาสุขภาพโดยใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สำหรัลการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็นจุดเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ททท.สำนักงานนครนายก จึงเรียนเชิญนักท่องเที่ยวผู้สนใจรักสุขภาพเดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมชมได้ที่อนันตราปุระ หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.tat8.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...