Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ประเพณีงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2558

ประเพณีงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2558


ททท. ชวนร่วมแห่ข้าวพันก้อนบูชาพันพระคาถา ในงานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ดปี 58

นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณีงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2558 ขึ้นระหว่างวันศุกร์ – อาทิตย์ ที่  6 – 8 มีนาคม 2558 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แห่ข้าวพันก้อน  เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น การจัดทำมณฑลปะรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้   อย่างละ 1,000 และ การถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา “1,000 พระคาถา” และ งานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ด ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ บึงพลาญชัย ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงาม และมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน ทำให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถชื่นชม และร่วมบุญได้อย่างอิ่มเอิบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พิธีแห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถา ซึ่งจะจัดพิธีการขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 05.00 – 06.30 น. ณ มณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีและวีถีอีสาน ร่วมงานแห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถาในงานบุญผะเหวดเมือองร้อยเอ็ด ปี 58 และท่องเที่ยว ณ ใจกลางอีสาน จังหวัดขอนแก่น – ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น 043 – 227714 -5


P1015256P1015350ร้อยเอ็ด fes

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...