Homeตะวันออกจันทบุรี › น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว


ร้อนนี้ที่… น้ำตกพลิ้ว

        ร้อน  ร้อน ร้อน  แบบนี้ต้องหาที่คลายร้อนให้ชุ่มฉ่ำปอดซะหน่อยแล้ว วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเย็นกายให้สบายใจ พร้อมกับดื่มด่ำความงดงามท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวที่ น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี อะๆ แต่ก่อนอื่นเราขอพาไปทำความรู้จักกับ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว” กันก่อนนะจ๊ะ…

       น้ำตกพลิ้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆ รู้จักกันดี อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว หลายครั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2417-2424 และทรงยกย่องว่า น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดในบรรดาน้ำตกที่พระองค์เคยเสด็จประพาส

      โดยคำว่า “พลิ้ว” กล่าวกันว่าเป็นภาษาชอง ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิม แปลว่า ทราย หรือ หาดทราย แต่เข้าใจกันว่า น้ำตกพลิ้ว คงจะได้ชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชอบขึ้นในดินปนทราย เป็นไม้เถามีดอกเป็นผลเล็กขนาดลูกเกด สีเหลืองอมแดง ขึ้นทั่วไปในแถบนี้     น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” เหล่านี้ขณะเดียวกัน บริเวณ น้ำตกพลิ้ว ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งทาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สภาพป่า และพรรณพืชต่าง ๆ ไว้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้

น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว

อลงกรณ์เจดีย์ 

อลงกรณ์เจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี ได้ทรงโปรดปรานให้สร้างเจดีย์ทำด้วยศิลาแลงขึ้น ที่บริเวณหน้าผาด้านหน้า น้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว ด้วยกัน และพระราชทานนามว่า “อลงกรณ์เจดีย์” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรด น้ำตกพลิ้ว เป็นอย่างยิ่ง และได้เสด็จประพาสหลายคราว ทรงโปรดมาก ถึงกับมีพระราชดำรัสว่า “เราได้เห็นน้ำตกอย่างนี้มาสองสามแห่ง คือที่ปีนัง เกาะช้าง และสีพยา เห็นไม่มีที่ไหนจะงามกว่าที่นี่เลย ถ้าจะให้เรานั่งดูอยู่ยังค่ำก็แทบจะได้ด้วยเย็นสบายจริง”

อลงกรณ์เจดีย์

สถูปพระนางเรือล่ม 

สถูปพระนางเรือล่ม อยู่ในบริเวณ น้ำตกพลิ้ว สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2424) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสภูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯ ด้วย เนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงโสมนัส ชื่นชม ความงามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วยิ่งนัก ซึ่งการที่ทรงโปรดให้สร้างอนุเสาวรีย์รูปปิรามิด ก็ด้วยทรงพระราชดำริว่า “ทำเป็นรูปอื่นอาจไม่คงทนภาวร เพราะตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร อันไม่มีผู้ดูแล ฉะนั้น เมื่อปิรามิดของอียิปต์ยืนยงคงทนได้ฉันใด ปิรามิดน้อยนี้ก็คงจะยืนยงคงทนอยู่เช่นกัน ณ ท่ามกลางป่าและเสียงไหลรินของธารพลิ้ว”

สถูปพระนางเรือล่ม สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)

         วัดมังกรบุปผาราม มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า เล่งฮั้วยี่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 มีพื้นที่จำนวน 8 ไร่เศษ เป็นวัดในพุทธศาสนา มหายานฝ่ายจีนนิกายเป็นสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน ศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีนภาคใต้ด้านหน้าวัดมีซุ้มประตูวัด สร้างด้วยศิลปะจีน ลานหน้าวัดด้านนอกเป็นลานโล่งมีสนามหญ้า มีหอแปดเหลี่ยมเคียงคู่กันสองหลัง ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคและหินขัด เป็นลายต่าง ๆ สวยงาม ตั้งอยู่ถนนสายสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุงก่อนถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) 1 วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) 2 วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) 3 วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) 4ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีแปลงทดลองปลูกพืชสวนต่างๆอาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ระกำ กระท้อน รวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ นอกจากนั้นทางศูนย์ยังได้จัดให้มีเส้นทางการเดินชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ  นอกจากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลไม้พันธุ์ต่างๆออกดอกออกผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ระกำ สละ ลองกอง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและชิมผลไม้สดๆจากต้นได้เลยทีเดียว

สนใจสอบถามรายละเอียด ( 039) 397-030 และ ( 039) 397-146 ในวันและเวลาราชการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...