Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบกับฟักทองแปลก ฟักทองยักษ์

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบกับฟักทองแปลก ฟักทองยักษ์


ททท.ชวนเที่ยวงาน “เจียไต๋แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์”

วันนี้ ททท.สนง.กาญจนบุรี ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบกับฟักทองแปลก ฟักทองยักษ์ (น้ำหนักลูกละประมาณ 80 กิโลกรัม) ในงาน”เจียไต๋แฟร์” Themeการจัดงานปีนี้ “กินข้าวกับผัก กินผักเป็นยา” ยิ่งใหญ่สมกับการรอคอย 9-18 ม.ค.58 @กาญจนบุรี (เปิดงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

http://www.tiewplearn.com/เจียไต๋แฟร์-2015-มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์/

เจียไต๋แฟร์ 2015 - 1 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 2 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 3 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 4 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 5 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 6 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 7 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 8 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 9 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 10 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 11 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 12 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 13 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 14 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 15 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 16 เจียไต๋แฟร์ 2015 - 17

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...